Huis Spijkeboort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Geldmunt
Locatie Geldmunt 22, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis Spijkeboort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Hoekhuis Spijkerboort

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak (leien). Middelgrote woning, vanouds genaamd "Spijkeboort" naar het huisteken namelijk de krukas. Kern uit het derde kwart van de 15de eeuw met in een achterkamer een muurschildering voorstellende "Het Laatste Avondmaal", daterend uit het laatste decennia van de 15de eeuw. Voorgevel in rococostijl opgetrokken ter vervanging van houten voorgevel in 1766 (volgens archiefstukken, oorspronkelijk twee bouwlagen hoog); bij reconstructie van voorgevel in 1906 vermoedelijk derde bouwlaag toegevoegd. Hardstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand en middenrisaliet gemarkeerd door een gebogen fronton, gedateerd 1766 door middel van geschilderde cijfers (cartouche boven middentravee van de tweede bouwlaag). Rechthoekige vensters in drie middentraveeën voorzien van geprofileerde omlijsting. Steekboogdeur met hol geprofileerd beloop op neuten en met bovenlicht. Erboven, spiegelboogvormig deurvenster met hardstenen balkon (derde kwart van de 20ste eeuw) met rocailleversiering en lage smeedijzeren leuning; verfraaid met cartouche en rocailles, evenals het spiegelboogvenster op de derde verdieping. Borstweringen versierd met panelen met uitgespaarde hoeken. Tweede en derde bouwlaag bekroond met gelede architraaf; gevel afgelijnd door kroonlijst en oeil-de-boeuf met rocailleversiering in het fronton. Nagenoeg volledig blinde en herstelde zijgevel waarin een zandstenen bolkozijn en recente gevelsteen met oude huisnaam "Spijkeboort" en jaartal 1460.

Mobilair: interieur in Lodewijk XV-stijl: trap, schouwen, lambrizeringen en plafonds.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 72, nummer 29.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Geldmunt (middeleeuwse stadskern)

Geldmunt (Gent)

omvat Muurschilderingen Spijkeboort

Geldmunt 22, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.