Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Geldmunt
Locatie Geldmunt 28, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis in empirestijl

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak (zinkplaten en Vlaamse pannen); gevel (volgens archiefstukken) ter vervanging van houten gevel opgetrokken in 1747. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel begrensd door geblokte hoekpilasters. Gekoppelde rechthoekige vensters met doorgetrokken stijlen en dorpels; verdiepte borstweringen met vlakke spiegels. Twee middentraveeën hoger opgetrokken en bekroond met driehoekig fronton met drielobbige oculus. Deurvensters in twee middentraveeën met balkon (eerste helft van de 18de eeuw), consoles met rolwerk en smeed- en gietijzeren empireleuning, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Hoofdgestel met gelede architraaf op drie consoles (een ervan totaal verweerd), onversierde fries en onderbroken, gekorniste kroonlijst. Twee dakvensters begrensd door geblokte hoekbanden en gelede architraaf onder bekronend fronton. Rechthoekige deur met gestrekte houten tussendorpel en bovenlicht met later toegevoegde waaier. Binnen is gang (eerste linker travee) overdekt met een tongewelf.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 72, nummer 10.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Geldmunt (middeleeuwse stadskern)

Geldmunt (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.