Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Geldmunt
Locatie Geldmunt 34, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien en Vlaamse pannen), daterend van 1756 (volgens archiefstukken). Verankerde, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met hoger opgetrokken middenpartij van drie traveeën onder bekronend driehoekig fronton met oculus. Plint van Ledesteen in regelmatig verband. Gekoppelde rechthoekige vensters, op begane grond in een hardstenen omlijsting bovenvensters in middentraveeën zijn spiegelboogvormig met holgeprofileerde omlijsting. Spiegelboogdeur in kwartholle hardstenen omlijsting met neuten en imposten, versierd met bladmotieven op sluitsteen en in zwikken en afgedekt met licht gebogen kroonlijst; gestrekte houten tussendorpel met waaier. Onderbroken kroonlijst. Totaal vernieuwde kern.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 72, nummers 20, 22.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Geldmunt (middeleeuwse stadskern)

Geldmunt (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.