Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Geldmunt
Locatie Geldmunt 36, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgetrokken op de plaats van de voormalige kapel van Sint-Elooi behorend aan de gilde der smeden en die vermoedelijk in 1873 gesloopt werd; het grondplan van dit perceel stemt overeen met dat van de kapel met haar driezijdige koorsluiting. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op gecementeerde plint en begane grond met imitatiebanden, afgelijnd door puilijst. Getoogde vensters en deur op de gelijkvloerse verdieping omlijst met platte banden; geprofileerde omlijstingen met zwaar versierde sluitsteen op de tweede bouwlaag; rechthoekige vensters in geprofileerde omlijstingen met kleine sluitsteen op de lagere derde verdieping. Panelen met langgerekte cartouchevormige stucversiering op de borstwering. Tot kordons verbonden onderdorpels, markeren de geledingen. Hoofdgestel met kroonlijst op klossen en modillons. In de keuken van de huidige woning zou een gedeelte van een venster van de voormalige kapel bewaard gebleven zijn.

  • VARENBERGH E. 1875: Souvenirs archéologiques de la ville de Gand. La maison de Saint Eloy ou des Forgerons, Gent.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Geldmunt (middeleeuwse stadskern)

Geldmunt (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.