Hoekhuis De Fonteyne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Goudenleeuwplein
Locatie Goudenleeuwplein 7, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis De Fonteyne

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoekhuis De Fonteyne

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-1964.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Fonteyne", het vroegere lokaal van de rederijkerskamer "de Fonteyne". Drie bouwlagen hoog hoekhuis met zadeldak (pannen) gedateerd 1539. De vijf traveeën brede voorgevel is een bepleisterde en verankerde renaissancegevel met in- en uitgezwenkte top gemarkeerd door horizontale lijsten. Overkragende verdieping op zes rondbogen opgevangen door geprofileerde consoles met omlopende gekorniste puilijst. Rechthoekige vensters met kwartholle dagkanten, gevat tussen de onder- en bovendorpels verbonden tot de vermelde waterlijsten. Rondbogen met dieper liggend boogveld en uitgewerkte muurankers in de zwikken boven de vensters der verdieping en der geveltop.

Drie gekoppelde bolkozijnen in de geveltop, die versierd is met voluten en waterlijsten; rechthoekig laadvenster met bovendorpel op consoles en een oculus onder het met fronton bekroond topstuk; middelste boogveld verfraaid met het gevelteken van de Fonteynisten en de datum van het bouwjaar (?). Gewijzigde begane grond met resten van 19de-eeuwse winkelpui. Oorspronkelijk bak- en zandstenen parement in 1931 opnieuw bepleisterd. Bepleisterde en beschilderde zijgevel op afgeschuinde plint van twee traveeën uiterst rechts ter hoogte van de vloeren geritmeerd door gelijksoortige uitgewerkte muurankers. Rechthoekige vensters met lekdrempels en rolluikkasten op de begane grond. Achtertrapgevel. Bepleisterde en beschilderde bijbouw van acht traveeën met dezelfde 19de-eeuwse ordonnantie.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Goudenleeuwplein

Goudenleeuwplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.