Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gouvernementstraat
Locatie Gouvernementstraat 34-38, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis was oorspronkelijk een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, gordelbogen, zuilen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.

De kelder toont een trapeziumvormig huis dat haaks op de Gouvernementstraat staat met een binnenwerkse afmeting van 11,10 op 7 meter. De noordmuur loopt door in een muur op spaarboogfundering. In hoeverre dit een oorspronkelijk niet onderkelderd deel was, dan wel een tuinmuur, is niet duidelijk. De oorspronkelijk halfondergrondse ruimte was vanaf de Gouvernementstraat toegankelijk via een trap in de noordzijde van de oostgevel. Twee zuilen verdelen de ruimte in zes vakken. De basementen van de zuilen zitten onder het huidige vloerniveau. De schacht telt verschillende zuilentrommels en is bekroond met een blad/knopkapiteel waarboven een vierkante dekplaat met kwartholprofiel. De kraagstenen in de zijmuren vertonen een kwartbolprofiel en zijn voorzien van een dekplaat met kwartholprofiel. De ruimte wordt overspannen door bakstenen kruisribgewelven. Hun kruinhoogte bedraagt momenteel 3,10 meter. Vermoedelijk was er oorspronkelijk een houten zoldering. De zuidelijke muur vertoont een verticale insprong van circa 1 meter breed waarvan de functie onduidelijk is. De muren zijn circa 84 centimeter dik. De oorspronkelijke toegang tot de straat bleef bewaard maar is niet langer functioneel gezien latere verbouwingen.

Het bovengronds gedeelte gaat vermoedelijk terug tot de 16de of 17de eeuw maar heeft nu het uitzicht van een 19de-eeuws burgerhuis bestaande uit vier traveeën en drie bouwlagen. De bepleisterde en beschilderde gevel heeft op de benedenverdieping imitatiebanden. De muuropeningen zijn gevat in geprofileerde omlijstingen met een sluitsteen en doorlopende onderdorpels. De kroonlijst heeft klossen en een tandlijst. De benedenverdieping werd verbouwd tot handelszaak. In de rest van de voorgevel bleef het 19de-eeuwse schrijnwerk bewaard.

De linkertravee was vermoedelijk de oorspronkelijke toegang tot de woning gezien de aanwezigheid van gepleisterde kruisgewelven uit 16de of 17de eeuw. Later werd de trap in dezelfde zone geplaatst waardoor het gewelf versneden werd. In de traphal bleef de 18de-eeuwse trap en stucwerk bewaard. Op de benedenverdieping bleef de structuur, deels het binnenschrijnwerk en het plafondstucwerk uit de 18de eeuw bewaard. De marmeren schouwmantels zijn 20ste-eeuws. De bovenverdiepingen werden ingericht tot appartementen. Mogelijk bleven balkenlagen boven de verlaagde plafonds bewaard.

  • LALEMAN M.-C. & RAVESCHOT P. 1991: Inleiding tot de studie van de woonhuizen in Gent Periode 1100-1300 De kelders, Verhandelingen van de Koninklijke maatschappij voor Wetenschap, Letteren en Schone Kunsten van België 54, Brussel.
  • S.N. 1987: Stadsarcheologie, 11, 3.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002325, Middeleeuwse stenen.

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Gouvernementstraat

Gouvernementstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.