Burgerhuis De Beerie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Graslei
Locatie Graslei 5, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Beerie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beschrijving

Vanouds zogenaamd "De Beerie". Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping, onder geknikt zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), gedateerd 1726 op twee gevelstenen. Volgens archiefstukken oorspronkelijk met houten gevel, in 1625-1626 vervangen door stenen gevel en in 1726 gewijzigd; voorgevel in 1912 gereconstrueerd volgens bewaarde tekening bij bouwaanvraag uit 1726 onder leiding van architect A.R. Janssens. Klokgevel in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken uit baksteen en Franse kalkzandsteen. Kelderverdieping met bolkozijnen en kelderdeur met trap en latei op consoles. Rechthoekige vensters met stenen kruiskozijnen en platte omlijsting. Twee deurvensters op tweede bouwlaag met houten balustrade. Deur met bolkozijn bovenlicht toegankelijk via steektrap met acht treden; geveltop begrensd door postamenten met siervaas en op rocailleconsole, bekroond met entablement en driehoekig fronton. Bakstenen zijgevel in Schuddeveestraatje in slechte staat.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, Rekeningen van Gent, 1625-1626; bundel 81, 3

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Graslei

Graslei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.