Hottentothoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bonheiden
Deelgemeente Bonheiden
Straat Cassenbroek
Locatie Cassenbroek 1, Bonheiden (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bonheiden (adrescontroles: 13-10-2006 - 13-10-2006).
  • Inventarisatie Bonheiden (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hottentothoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Hottentothoeve: schuur
gelegen te Cassenbroek 1 (Bonheiden)

Deze bescherming is geldig sinds 22-12-2000.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Cassenbroek: fase 2

Deze bescherming is geldig sinds 31-05-2007.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Naar verluidt oorspronkelijk horend bij het oud goed van Calsterbroek en opklimmend tot begin 18de eeuw. Achterin, aan een aarden weg gelegen 19de-eeuws(?) woonstalhuis onder pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat) met parallelle 18de-eeuwse schuur onder schilddak (Vlaamse pannen) ten zuiden.

Verankerd, aangepast bakstenen woonstalhuis van tien traveeën en één bouwlaag op een gecementeerde plint met centraal woongedeelte van vijf traveeën; latere westelijke stalling en aansluitende overdekte mestvaalt. Deels betraliede en beluikte rechthoekige muuropeningen. Indrukwekkende langsschuur van deels versteende leembouw met zichtbaar stijl- en regelwerk, onder meer noordgevel met bakstenen plint. Aansluitend houten aanbouwsel en vrijstaand houten bijgebouw ten westen.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Cassenbroek

Cassenbroek (Bonheiden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.