Gildehuis der Visverkopers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Wit huys
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Groentenmarkt
Locatie Groentenmarkt 14, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gildehuis der Visverkopers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Gildehuis der Visverkopers

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groentenmarkt met omliggende bebouwing

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gildehuis der Visverkopers, later ook zogenaamd "Wit huys", daterend van 1506. Trapgevel (10 trappen + topstuk) met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), opgetrokken uit Balegemse zandsteen. Registers en borstweringen gemarkeerd door waterlijsten en gelijksoortige lijsten in de geveltop die gewoon het profiel der dekstenen aanhouden. De kruiskozijnen zijn vervangen door rechthoekige vensters en verlaagd. Muurankers met krul en kram. De deur met gietijzeren waaier werd vernieuwd midden 18de eeuw: arduinen, hol geprofileerde spiegelboogomlijsting op neuten, loofwerk in de zwikken; het geheel wordt bekroond met een geprofileerde, gebogen waterlijst. De zijgevel aan de kant van de Leie, is een lijstgevel, afgelijnd door een stenen kroonlijst, van drie traveeën in dezelfde stijl, doch "harder" gerestaureerd. Zo zijn de vensters rechts verplaatst en aangepast en werden de getrapte dakvensters en de schouw in kalkzandsteen wederopgebouwd. Voorts eveneens rechthoekige verlaagde vensters, afgelijnd door waterlijsten. Linker zijgevel met gedichte kruiskozijnen, verspringend aantal traveeën op verschillende bouwlagen hoogte. Sporen van waterlijsten. Achtertrapgevel.

  • HEINS A., Ancienne maison corporative des poissonniers, Inventaire archéologique de Gand, 1910, p. 516.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Groentenmarkt

Groentenmarkt (Gent)

maakt deel uit van Groentenmarkt met omliggende bebouwing

Groentenmarkt, Hoogpoort, Kortemunt, Langemunt, Pensmarkt, Schuddevisstraatje (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.