Burgerhuis De grote steur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Groentenmarkt
Locatie Groentenmarkt 17, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De grote steur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis De grote steur

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groentenmarkt met omliggende bebouwing

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De grote steur", trapgevel (9 trappen + topstuk) eertijds gedateerd 1667. Bakstenen gebouw van vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen). Rechthoekige vensters van afwisselende hoogte met kwartholle dagkanten voorzien van ontlastingsbogen en waterlijst. Een gevelsteen met een steur versiert de borstwering van de middentravee tussen de verdiepingen. Twee cartouches naast het zoldervenster vermelden het bouwjaar (thans verweerd). Oculus met krulwerk in de geveltop, die voorzien is van waterlijsten in het verlengde van de dekstenen en bekroond wordt met een bolvormig ornament. Gewijzigde begane grond.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Groentenmarkt

Groentenmarkt (Gent)

maakt deel uit van Groentenmarkt met omliggende bebouwing

Groentenmarkt, Hoogpoort, Kortemunt, Langemunt, Pensmarkt, Schuddevisstraatje (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.