Hoekhuis in traditionele stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hertogstraat
Locatie Hertogstraat 42, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis in traditionele stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als monument Stadswoning Het Plotershuis

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de 16de tot 17de eeuw. De voorgevel in de Hertogstraat is een trapgevel (6 trappen + topstuk) met twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen). Gedeeltelijk gewijzigd, maar met het behoud van het oorspronkelijk karakter. Er zijn nog sporen merkbaar van hoekblokken en doorlopende dorpels van de kruiskozijnen die thans gerestaureerd zijn met gecementeerde tussendorpel en -stijlen. De vensters worden overspannen met een onderbroken rollaag. Muurankers tussen de verschillende bouwlagen De geveltop is voorzien van een rechthoekig venster in een gedichte oculus.

De zijgevel uitziend op het ommuurd hoektuintje vertoont slechts een rechthoekig, beluikt venster, afgewerkt met negblokken van zandsteen. Dit complex bevat ook een huisje uitziend op de Plotersgracht met één bouwlaag afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van een getrapt dakvenster met korfboogvormige muuropeningen. Het geveltje zelf telt een getralied bolkozijn, onder een onderbroken rollaag en een dichtgemetselde, latere poort met houten latei waarin een rechthoekig venster uitgespaard werd. In de blinde zijgevel, aan de kant van het tuintje, resten sporen van een rondboogvenster.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Hertogstraat

Hertogstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.