erfgoedobject

Hoekhuis in traditionele stijl

bouwkundig element
ID: 24884   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24884

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de 16de tot 17de eeuw. De voorgevel in de Hertogstraat is een trapgevel (6 trappen + topstuk) met twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen). Gedeeltelijk gewijzigd, maar met het behoud van het oorspronkelijk karakter. Er zijn nog sporen merkbaar van hoekblokken en doorlopende dorpels van de kruiskozijnen die thans gerestaureerd zijn met gecementeerde tussendorpel en -stijlen. De vensters worden overspannen met een onderbroken rollaag. Muurankers tussen de verschillende bouwlagen De geveltop is voorzien van een rechthoekig venster in een gedichte oculus.

De zijgevel uitziend op het ommuurd hoektuintje vertoont slechts een rechthoekig, beluikt venster, afgewerkt met negblokken van zandsteen. Dit complex bevat ook een huisje uitziend op de Plotersgracht met één bouwlaag afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van een getrapt dakvenster met korfboogvormige muuropeningen. Het geveltje zelf telt een getralied bolkozijn, onder een onderbroken rollaag en een dichtgemetselde, latere poort met houten latei waarin een rechthoekig venster uitgespaard werd. In de blinde zijgevel, aan de kant van het tuintje, resten sporen van een rondboogvenster.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis in traditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24884 (Geraadpleegd op 27-01-2020)