Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hertogstraat, Haringsteeg
Locatie Hertogstraat 23, Haringsteeg 4, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoekhuis in classicerende barokstijl

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis met twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 18de eeuw, met aanpassingen uit de 19de eeuw. Baksteen gecombineerd met zandsteen, voor de omlijstingen van de vroegere kruiskozijnen en de platte banden ter hoogte van de dorpels, en hardsteen voor de plint, de latere onderdorpels en de deuromlijsting. Drie traveeën brede klokgevel aan de voorkant, geritmeerd door rechthoekige vensters, bekroond met een uitspringende druiplijst. Vernieuwde spiegels tussen de verdiepingen en de geveltop. Bekronend driehoekig fronton boven de zolderverdieping, afgezet met platte banden en dubbele voluut. De zijgevel van drie traveeën in de Haringsteeg, is nagenoeg blind. Volledig gecementeerd. De tweede travee is hoger opgetrokken tot een dakvenster met puntgevel. Rechthoekige vensters.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Haringsteeg

Haringsteeg (Gent)

maakt deel uit van Hertogstraat

Hertogstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.