erfgoedobject

Burgerhuis met trapgevel

bouwkundig element
ID: 24918   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24918

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het burgerhuis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen verbonden door spitsbogen, spitsvormige spaarbogen in zijmuren, rondboogvormige doorgangen, haardplaats, enzovoort) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.

Het in oorsprong middeleeuwse pand staat haaks op de Hoogpoort en meet binnenwerks 17 bij 7 meter. Het pand werd opgetrokken tegen een reeds bestaande muur in Doornikse steen waardoor enkel steunen voor de gewelven werden opgetrokken. Spitsbogen verbinden de steunen. De bestaande muur bleek echter onvoldoende diep gefundeerd voor de nieuwe halfondergrondse verdieping waardoor de muurbogen werden opgevuld met een trapsgewijs aangelegde muur. Zes zuilen verdelen de ruimte in drie beuken. De oostelijke zuilenrij bestaat uit drie zware kolommen in Doornikse kalksteen met bladkapitelen van witte kalkzandsteen. De zuilen van de westelijke rij zijn volledig uitgevoerd in Doornikse steen. De ronde basementen met geprofileerde basis liggen allen lager dan het oorspronkelijk vloerniveau. De zijmuren waren niet tot op dit niveau gefundeerd. De zuilschachten bestaan uit verschillende trommels. De bladkapitelen van de westelijke zuilenrij zitten lager dan de oostelijke rij. De dekplaten met kwartholprofiel passen soms niet goed op de kapitelen wat met kalkmortel werd verdoezeld. De westelijke beuk is afgedekt met een balkenzoldering, het oostelijk deel (twee beuken) met spitse graatgewelven. Het bladwerk op de kraagstenen is vooralsnog uniek voor Gent.

De noordmuur vertoont verschillende nissen en doorbrekingen. In de oosthoek bevindt zich de toegang tot de verdieping met sporen van de originele trapconstructie die later werd verhoogd. Voor elk van de overige travee├źn was een vensteropening voorzien die meermaals werden verbouwd. De oostmuur bewaart vier mooi afgewerkte spits (spaar-)bogen. De zuidmuur is 82 centimeter dik. Aan de westkant zit een deuropening met toegangstrap. De brede nis in de westmuur is mogelijk een haardconstructie. Op de bovenverdiepingen bleven originele elementen bewaard. De kelder werd omgevormd tot discotheek met het grootste respect voor de aanwezige historische elementen. Het steen is in muurfragmenten terug te vinden op de huidige gelijkvloerse verdieping.

De bovenbouw is een traditionele trapgevel met vier travee├źn en drie bouwlagen onder een zadeldak, daterend uit de 16de of 17de eeuw. Het betreft een zandsteenbouw met rechthoekige baksteen voor de top. De rechthoekige vensters waren eertijds kruiskozijnen en werden in de 19de-eeuw op de tweede bouwlaag omgebouwd tot deurvensters met gietijzeren leuningen en op de derde verdieping met lekdrempels. De benedenverdieping werd omgevormd tot een handelszaak. De gevelordonnantie is afleesbaar aan de top met rechthoekige raamopeningen. Op de benedenverdieping bleef een fraaie 19de-eeuwse inkomhal bewaard met stucwerk in klassieke stijl op plafond en wanden. De vloer bestaat uit marmertegels.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002325, Middeleeuwse stenen (S.N. 2009).

Bron     : -
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis met trapgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24918 (Geraadpleegd op 26-05-2019)