Burgerhuis De Zonne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hoogpoort
Locatie Hoogpoort 27, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Zonne

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-2009.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met achterhuis De Zonne

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het huis met zijn 19de-eeuwse lijstgevel is het resultaat van een hele bouwevolutie die begint in de 13de eeuw. Muren uit Doornikse steen met een dikte van circa 1 meter wijzen op de oudste bouwfase. Een rij van zes zuilen met knopkapitelen deelt de kelder in twee beuken. De rechterbeuk werd in een latere fase wellicht ingekort terwijl de kelder onder het 16de-eeuwse achterhuis zijn volledige diepte behield. De zuilen zijn verbonden met segmentbogen in Doornikse kalksteen wat wijst op een oorspronkelijk houten afdekking. Later werd de balkenlaag vervangen door een tongewelf, bouwsporen wijzen op een versterking van gewelf en de 13de-eeuwse constructie als gevolg van de bouw van het 18de-eeuwse bovenhuis.

De huidige verschijning is dat van een diephuis met vier traveeën onder een schilddak met een 19de-eeuwse gevelordonnatie. De lijstgevel heeft imitatiebanden onder de versierde puilijst, de vensters op de verdieping hebben geprofileerde vensteromlijstingen op imposten, op de tweede bouwlaag werden gekoppelde pilasters gebruikt. De onderdorpels zijn verbonden tot kordon. De rechthoekige voordeur heeft een bovenlicht. De klassieke gevelbeëindiging heeft een gelede architraaf, panelen op fries en een kroonlijst op klossen. De structuur van het huis doet vermoeden dat het pand in de 18de eeuw slechts twee bouwlagen en een dak had en dat de bovenverdieping pas in de 19de eeuw werd opgetrokken (geen interieurdecoratie, smalle vloerplanken, recent dakgebinte). Het 16de-eeuwse achterhuis telt twee bouwlagen met een afgewolfd pannendak. De achterbouw heeft een gepleisterde trapgevel van twee bouwlagen. Hier bleven moerbalken bewaard.

Het bovenhuis bevat nog tal van 17de- en 18de-eeuwse elementen. Zo bevindt er zich nog een fraaie, intacte, monumentale eikenhouten trap in Lodewijk XVI-stijl alsook 17de- en 18de-eeuwse binnendeuren met oorspronkelijk hang- en sluitwerk. Op de gelijkvloerse verdieping bleven twee salons in Lodewijk XV-stijl bewaard. Vooral de schouwen zijn fraai uitgewerkt met stucwerk en marmeren mantels. De plafonds behielden hun stucwerk tussen gepleisterde balken. Op de eerste verdieping aan de straatzijde een salon met zelfde stucwerk als op de gelijkvloerse verdieping. Bouwsporen wijzen er op dat het hier oorspronkelijk ging om twee afzonderlijke ruimtes. In het huis wordt een 17de-eeuwse buitendeur met glas-in-loodvenster bewaard die momenteel dienst doet als ingemaakte kast. Het 19de-eeuwse buitenschrijnwerk bleef bewaard of werd vervangen met recuperatie van de sluitingen. In de traphal met fraaie trap en stucwerk bleef een marmeren vloer bewaard net als een (neo)gotisch deurtje onder de trap.

  • DE POTTER F. 1882-1901: Gent, van den oudsten tijd tot heden - Geschiedkundige beschrijving der stad door Frans De Potter - tweede deel, Gent.
  • LALEMAN M.-C. & RAVESCHOT P. 1991: Inleiding tot de studie van de woonhuizen in Gent Periode 1100-1300 De kelders, Verhandelingen van de Koninklijke maatschappij voor Wetenschap, Letteren en Schone Kunsten van België 54, Brussel.
  • S.N. 1985: Stadsarcheologie, 9, 2.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002325, Middeleeuwse stenen.

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogpoort

Hoogpoort (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.