Burgerhuis met middeleeuwse kelder

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hoogpoort
Locatie Hoogpoort 57, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met middeleeuwse kelder

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: middeleeuwse kelder
gelegen te Hoogpoort 57 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis is een diephuis van vijf traveeën, drie bouwlagen en afgewolfd dak (pannen). De bepleisterde en beschilderde voorgevel met een kroonlijst op klosjes dateert uit de 19de eeuw, vermoedelijk met oudere kern. De rechthoekige vensters zijn voorzien van een sobere stucomlijsting en doorlopende onderdorpels. De begane grond werd verbouwd met een winkelraam en imitatiebanden ter versiering.

De 13de-eeuwse kelder in Doornikse steen is haaks op de straat gelegen en meet binnenwerks 26,65 bij 7,80 meter en wordt door vier zuilen in twee beuken verdeeld. De basementen zijn niet zichtbaar gezien het ophogen van de vloer. De schacht met trommels worden bekroond door een knopkapiteel met een dekplaat met afgeschuinde hoeken. Daarop steunen segmentbogen met ribben uit Doornikse steen. De achterste zuil heeft enkele merkwaardigheden: het kapiteel is lager geplaatst en boven de dekplaat is er massief metselwerk - waarin de kraagstenen die de bogen dragen - zijn verwerkt. Bakstenen bogen(fries) aan de langszijden rusten op kraagstenen en dateren uit een recentere middeleeuwse periode. Mogelijk steunden ze oorspronkelijk een strijkbalk. De structuren wijzen mogelijk op een aparte en lager gelegen kelderruimte.

De toegang bevindt zich in het westelijk deel van de voorgevel. In de noordelijke afsluitmuur werd een spitsboograam vrijgelegd. De kelder werd bij de laatste werken 1,50 meter verdiept met twee kijkputten aan de buitenste zuilen om het oorspronkelijk vloerniveau aan te duiden.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002325, Middeleeuwse stenen (S.N. 2009).

Bron: -

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogpoort

Hoogpoort (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.