Twee stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kaatsspelplein
Locatie Kaatsspelplein 7-9, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stadswoning
gelegen te Kaatsspelplein 7 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

omvat de bescherming als monument Stadswoning
gelegen te Kaatsspelplein 9 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk één rijhuis, thans onderverdeeld in twee woningen. Breedhuis aangebouwd tegen de zijbeuk van de kapel van Drongenhof in het vierde kwart van de 18de eeuw. Vier traveeën, twee bouwlagen en lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Lijstgevel van baksteen op een afgeschuinde plint. Rechthoekige vensters die op de begane grond voorzien zijn van een sponning en duimen en op de tweede bouwlaag van lekdrempels. Oorspronkelijke laat-classicistische poortomlijsting bevat thans een deur en venster met bovenlicht: rondboogvormige arduinen omlijsting afgelijnd door een kroonlijst. Een tweede deur werd aangebracht tussen de twee laatste traveeën bij het opsplitsen van het huis in twee woningen.

  • HEINS A. 1899: De oude hoekjes van Gent, 124 schetsen door Armand Heins, 1898-1899, Gent.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Kaatsspelplein

Kaatsspelplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.