erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
25050
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25050

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Het burgerhuis is een enkelhuis met drie en een halve bouwlaag, drie traveeën en afgesnuit dak (pannen, nok loodrecht op de straat) met empiregetinte voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, doch vermoedelijk oudere kern. In 1829 werd de oude gevel vervangen door de huidige lijstgevel. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel wordt gemarkeerd door rondboogvormige deurvensters met geprofileerde booglijst op imposten, en een ijzeren leuning op de bel-etage. De begane grond en de derde bouwlaag zijn voorzien van rechthoekige door onderdorpels verbonden vensters. Een rijk versierd hoofdgestel met gelede architraaf, fries met medaillons en kroonlijst op uitgelengde consoles lijnt de gevel af.

Volgens de overlevering leefde hier de schilder Gaspar De Craeyer (Antwerpen 1584 - Gent 1669). Of hij eigenaar dan wel huurder was is vooralsnog niet zeker.

Een prospectie in 1988 wees uit dat de kern teruggaat tot een constructie uit Doornikse steen. Het betreft een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum) en vormentaal eigen aan de 13de eeuw. Binnenwerks meet de constructie, die haaks op de Kammerstraat is gericht, 14,75 bij 6,80 meter, onderverdeeld in drie traveeën door middel van twee trommelzuilen met een eenvoudig geprofileerd kapiteel. Vanuit belendende panden zijn nog sporen van muurwerk in Doornikse kalksteen waargenomen die wijzen op een oorspronkelijke bovengrondse diepte van 31 meter (woning of ommuurde tuin). De muurdikte bedraagt circa 90 centimeter. De huidige keldertoegang aan de westzijde van de voorgevel is grotendeels origineel.

Met uitzondering van de belangrijke restanten van het steen, de gevel, de interne structuur, balkenlagen en schouwen, schouwmantels uit de 19de eeuw heeft het huis geen toonaangevende interieurelementen bewaard.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002325, Middeleeuwse stenen (S.N. 2009).
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed, Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25050 (Geraadpleegd op )