erfgoedobject

Herenhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 25142   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25142

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis in neoclassicistische stijl
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei
    Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei
    Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994

Beschrijving

Neoclassicistisch hoekhuis met drie en een halve bouwlaag onder een zijdelings afgewolfd dak (pannen), in 1852 gebouwd op de plaats van het voormalige "Hof van Gruuthuuse". Naar verluidt met behouden kern. Vijf traveeën brede bepleisterde en beschilderde voorgevel van het dubbelhuistype, gemarkeerd door een breder middenrisaliet met bekronend driehoekig fronton; verticaal geleed door kolossale gecanneleerde pilasters met geprofileerde sokkel en composietkapiteel boven een van imitatiebanden voorziene onderbouw. Rechthoekige vensters en deurvensters met stucomlijsting, bekronende driehoekige frontons en balustrades op de borstwering van de bel-etage. Brede rechthoekige poort met geprofileerde omlijsting op neuten, met hangende sluitsteen en groot centraal rondboogvenster. Gevelbekroning door middel van een gekornist hoofdgestel met sterk gelede architraaf, fries met venstertjes en steigergaten en kroonlijst op klosjes boven de pilasters. Nagenoeg blinde zijgevel in de Gruuthuusestraat.

  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, D.43/F.77.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25142 (Geraadpleegd op 06-12-2020)