Herenhuis in neoclassicistische stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Korenlei
Locatie Korenlei 15, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis in neoclassicistische stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch hoekhuis met drie en een halve bouwlaag onder een zijdelings afgewolfd dak (pannen), in 1852 gebouwd op de plaats van het voormalige "Hof van Gruuthuuse". Naar verluidt met behouden kern. Vijf traveeën brede bepleisterde en beschilderde voorgevel van het dubbelhuistype, gemarkeerd door een breder middenrisaliet met bekronend driehoekig fronton; verticaal geleed door kolossale gecanneleerde pilasters met geprofileerde sokkel en composietkapiteel boven een van imitatiebanden voorziene onderbouw. Rechthoekige vensters en deurvensters met stucomlijsting, bekronende driehoekige frontons en balustrades op de borstwering van de bel-etage. Brede rechthoekige poort met geprofileerde omlijsting op neuten, met hangende sluitsteen en groot centraal rondboogvenster. Gevelbekroning door middel van een gekornist hoofdgestel met sterk gelede architraaf, fries met venstertjes en steigergaten en kroonlijst op klosjes boven de pilasters. Nagenoeg blinde zijgevel in de Gruuthuusestraat.

  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, D.43/F.77.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Korenlei

Korenlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.