Herenhuis Hotel de Ghellinck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Korenlei
Locatie Korenlei 17-19, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Hotel de Ghellinck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Hotel de Ghellinck", qua basisopvatting vrij gelijkend neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder licht hellend zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) van 1849, eveneens gebouwd op een deel van het vroegere "Hof van Gruuthuuse". Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand, horizontaal geleed door een geprofileerde puilijst, kroonlijst en attiek en gemarkeerd door kolossale pilasters met geprofileerde sokkel en Corintisch kapiteel boven de onderbouw met arduinen plint en imitatiebanden. Rechthoekige vensters en deurvensters gevat in sobere stucomlijsting met bekronende druiplijst op consooltjes en balustrades op de bovenverdieping. Vernieuwde rechthoekige deur en bekronend balkon op consoles. Een mooi uitgewerkt hoofdgestel met gelede architraaf, fries met rankwerk en kroon- en tandlijst op klosjes met bekronende attiek sluit gevel af.

  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, D.43/F.77.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Korenlei

Korenlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.