Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Korte Meer
Locatie Korte Meer 11, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 18-07-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Ensemble burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 18-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neoclassicistisch burgerhuis dateert uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

De woning is een burgerhuis met sobere neoclassicistische bepleisterde en witgeschilderde voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw. De begane grond met imitatievoegen onder de puilijst heeft rechthoekige vensters en een brede koetspoort rechts, thans met doorrit naar een achterliggende parking. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijstingen op doorgetrokken dorpels ritmeren de bovenverdiepingen. Een eenvoudig hoofdgestel met kroonlijst op klosjes lijnt de gevel af.

In sterk contrast met de sobere voorgevel werd het interieur rijkelijk uitgewerkt met overvloedig stucwerk en de schouwen met in de muur ingewerkte schouwkanalen. Links in de koetsdoorgang geeft een glazen deur geflankeerd door halfzuilen, toegang tot de iets hoger gelegen traphal met houten bordestrap en rijkelijk stucplafond ondersteund door consoles met puttifiguren. Het grote salon vooraan kreeg een aankleding in neorococostijl met witgeschilderde deuren en lage lambriseringen, wanden met omlijste panelen en een merkwaardig stucplafond met rijk gedecoreerde hollijst met in de hoeken uitgewerkte motieven met muziekinstrumenten, schrijversattributen enzomeer. De witmarmeren schouw in de linker wand heeft geen schouwboezem. Het achtersalon met gelijkaardige zwartmarmeren schouw en uitgewerkt stucplafond met omlopende hollijst met bloemen en vruchtenmedaillons heeft in hoogreliëf uitgewerkte jachttaferelen in de hoeken. In het kleine salon vooraan werden overwegend bloemenfriezen in stuc gebruikt. De bovenverdieping werd soberder gedecoreerd met onder meer fijne stucomlijstingen rond de deuren en op het plafond, geleed door balken op consoles met vruchtenmotieven. De meeste kamers behielden ook rijkelijk uitgewerkte centrale rozetten met puttifiguren, vruchten of bloemen.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002030, Huizen Volderstraat en Korte Meer

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Korte Meer

Korte Meer (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.