Burgerhuis De Lelye

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kraanlei
Locatie Kraanlei 3-11, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Lelye

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis De Lelye

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Lelye". Gotische trapgevel (4 trappen + topstuk) met vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak (pannen) uit het eerste kwart van de 16de eeuw. Volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen. Horizontaliserende gevel-indeling gemarkeerd door de vensterregisters gevat tussen waterlijsten en gelijksoortige lijsten in de geveltop die gewoon het profiel der dekstenen aanhouden. Gekoppelde kruiskozijnen met sponning, overspannen met brede ontlastingsbogen. Rechthoekige vensters op de begane grond met bovendorpel op consoles in de 18de eeuw aangepast maar bij de restauratie terug in oorspronkelijke toestand gebracht. De hoogte der vensters neemt af per verdieping. Bolkozijnen en steigergat in de geveltop. De trappen in de geveltop zijn verrijkt met overhoekse pinakels. Achtertrapgevel.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Kraanlei

Kraanlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.