Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Zuivelbrugstraat
Locatie Zuivelbrugstraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Ensemble van burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis met een bepleisterde en beschilderde voorgevel van drie bouwlagen, drie traveeën en een zadeldak (pannen) uit de 19de eeuw. Houten winkelramen en imitatiebanden op de begane grond. Steekboogdeur en -vensters met geprofileerde omlijstingen, en doorlopende onderdorpels. Middenrisaliet met een meer uitgewerkte druiplijst en sluitsteen boven het venster. Opengewerkte borstwering tussen de tweede en derde bouwlaag. Gevelbekroning door middel van een gelede architraaf, panelen op een fries en een gekorniste kroonlijst op consoles en een tandlijst. Het achterhuis heeft een 18de-eeuwse gevel (?) met in- en uitgezwenkte top, van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, (pannen). Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor de negblokken, waterlijsten en doorlopende dorpels. Plint van Doornikse kalksteen. De rechthoekige vensters (met rolluikkasten op de eerste twee bouwlagen) werden op de tweede bouwlaag verlaagd. De geveltop bestaat uit een opgaand deer, voorzien van twee zoldervensters, afgezet met dubbele voluten en uit een hoofdgestel met een gebogen fronton.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Zuivelbrugstraat

Zuivelbrugstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.