erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 25242   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25242

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981

Beschrijving

Nummer 43-45. Oorspronkelijk een groot dubbelhuis uit eind 18de eeuw, aangepast en opgesplitst in twee woningen begin 19de eeuw. Volledig bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint; zeven traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen) met twee recente dakkapellen. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting voorzien van een met een vrouwenhoofdje versierde sluitsteen en een ijzeren leuning tussen postamenten. Classicistisch-getinte deuromlijsting op neuten, cirkelmotieven in de uitgeholde hoeken, bekroond met een gestrekte druiplijst. Gevelbekroning door middel van een gelede architraaf, onversierd fries en kroonlijst.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25242 (Geraadpleegd op 05-08-2020)