Huis De Klok

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kraanlei
Locatie Kraanlei 75, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Klok

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Klok

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "de Klok". Diephuis uit de tweede helft van de 17de eeuw. Traditionele trapgevel (7 trappen + topstuk) met twee bouwlagen, drie traveeën en met zadeldak (pannen). Hersteld in 1915 door Amandus Robert Janssens. Opgaand metselwerk van baksteen verwerkt met zandsteen. Tudorbogen boven gekoppelde kruiskozijnen. De mooie reliëfs in de verdiepte boogvelden symboliseren de drie goddelijke en de vier cardinale deugden met hun attributen. De eerste borstwering vertoont van links naar rechts de voorzichtigheid, de voorstelling van een klok in een cartouche verwijzend naar de naam van het huis, en de matigheid. De drie goddelijke deugden worden op de volgende borstwering voorgesteld namelijk de liefde, de hoop en het geloof. Boven het zoldervenster tenslotte zien we een allegorie van de rechtvaardigheid en de sterkte. Deze reliëfs werden bij de restauratie vernieuwd. Hartvormige muurankers in de zwikken. Rechthoekige vensters op de begane grond en 18de-eeuwse spiegelboogdeur met geprofileerd, arduinen beloop op neuten en met sleutel, ingeschreven in een met lamberkijn verfraaide rechthoekige omlijsting, het geheel is bekroond met een uitspringende gestrekte druiplijst. Blinde oculus in de geveltop, die bekroond is met een siervaas.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Kraanlei

Kraanlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.