erfgoedobject

Pakhuis vlasspinnerij La Lys S.A.

bouwkundig element
ID: 25426   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25426

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het kleine pakhuis is voorzien van een vrij imposante voorgevel en werd circa 1895 opgetrokken ten behoeve van een toenmalig voor de Gentse regio kenmerkend textielbedrijf.

Historiek

De sinds 1838 in Gent gevestigde vlasspinnerij La Lys S.A. kende in de tweede helft van de 19de eeuw een enorme expansie. Vandaar dat La Lys op 8 maart 1895 een bouwaanvraag indiende voor een pakhuis voor vlas (dossier in stadsarchief bewaard).

Het oorspronkelijke ontwerp onderging enige aanpassingen vooraleer het werd aanvaard. Zo bracht men in rode inkt verbeteringen aan op het gevelontwerp om hem op te trekken tot 10,10 meter hoogte. Ook moest La Lys afzien van het plan om de hele oppervlakte van het aangekochte terrein te benutten; het mocht slechts 4/5 van de kavel bebouwen (artikel 10 van de gemeentelijke bepalingen aangaande deze verkaveling) en voorzag daarom op de goedgekeurde plattegrond een koer achter het gebouw.

Of Brouwerij Excelsior, na het verdwijnen van de vlasspinnerij, het gebouw meteen overnam is niet meteen te achterhalen. In elk geval gebruikte ook de brouwerij het lange tijd als pakhuis. Halfweg de jaren 1980 kreeg het gebouw gaandeweg een culturele bestemming. Eigenaar Trefpunt v.z.w. kocht het aan als uitwijkmogelijkheid voor de Gentse Feesten maar droeg het al vlug over aan Nieuwpoorttheater v.z.w. die er een autonome werking als Kunstcentrum ontplooide.

Beschrijving

Het voormalige pakhuis is een rechthoekig, in baksteen opgetrokken gebouw met zadeldak en open dakstoel. De symmetrisch ingedeelde voorgevel bestaat uit twee bouwlagen en drie traveeën. Hij is verticaal geritmeerd door middel van vier pilasters met arduinen sierbanden. Het accent ligt op de middenpartij. Een steekboogvormige omlijsting vat de dubbele houten toegangspoort. Daarboven steekt een groot rondboogvenster, verdeeld in vierkante ruitjes door kleinhoutjes en voorzien van een voluutachtige sluitsteen in arduin. Een gietijzeren ornament in de vorm van een klaverblad staat op de geveltop. Een pseudo-fronton bekroont het middendeel.

De zijtraveeën hebben beide een arduinen plint en kruisraam, gevat in een steekboogvormige omlijsting. Op de verdieping vervangen twee kleinere vensters dit raam; gescheiden door een tussensteun en voorzien van wigvormige ontlastingsbogen worden deze vensters opnieuw gevat in een steekboogvormige omlijsting. Een arduinen lijst, onbeschreven spiegels en een kroonlijst met klossen vervolledigen de gevel.

Oorspronkelijk was de binnenruimte, althans volgens de bij de bouwaanvraag behorende plattegrond, opgedeeld in drie compartimenten. Eventuele sporen zijn echter niet meer terug te vinden.

Het dak rust op vooruitspringende steunberen die de zijmuren een verticaal ritme meegeven en de binnenruimte in zeven traveeën verdelen. De achtergevel bevat drie rondboogvenster, verdeeld in vierkante ruitjes door kleinhoutjes. Drie deuropeningen zijn wellicht later toegevoegd (de ritmiek ervan stemt niet geheel overeen met die van de drie vensters).

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002097, pakhuis (S.N. 1998).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pakhuis vlasspinnerij La Lys S.A. [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25426 (Geraadpleegd op 13-08-2020)