Hotel de Jonghe d'Ardoye

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hof van Camericke; School van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Onderstraat
Locatie Onderstraat 8, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herenhuis Hotel de Jonghe d'Ardoye

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1990.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed School van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig hotel "de Jonghe d'Ardoye", heden "School van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie", sinds 1833 in de Onderstraat gevestigd in het 18de-eeuwse hotel. Uitbreiding in de loop van de 19de eeuw, eerst langs de tuinzijde, met kapel (1835) en kostschool, sinds kort gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Nog behouden schoolgebouwen uit einde 19de eeuw langs de straatzijde in een sobere neogotische stijl. Bak- en hardsteenbouw met breukstenen plint, elf traveeën met twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met dakkapellen. Markant middenrisaliet met getrapt dakvenster, geflankeerd door voluten en breder rechter zijrisaliet met rondboogpoort. Horizontaal gelede gevel door middel van waterlijsten en speklagen; imitatie kruis- en bolkozijnen met lekdrempels en verdiepte panelen met oculus op de bovenverdieping. Gevelbekroning met houten kroonlijst op modillons.

Voormalig hotel "de Jonghe d'Ardoye", volgens archiefstukken gebouwd in 1751 doch met behoud van een deel van het voormalige "Hof van Camericke", heden nog aangegeven door het hoog zadeldak (drie linker traveeën).

In U-vorm ingeplante vleugels rondom een vierkante, heden overdekte binnenplaats. Noordvleugel met voorgevel in de Onderstraat. Heden gedeeltelijk gedecapeerde lijstgevel (drie linker traveeën van oudere kern met behouden bepleistering) opgetrokken uit zandsteen, bijgewerkt met baksteen op de bovenverdieping; twee bouwlagen van acht traveeën onder twee zadeldaken (pannen) gemarkeerd door een driehoekig fronton, ondersteund door drie Lodewijk XIV-consoles boven twee middentraveeën. Bredere deurtravee met spiegelboogvormige deuromlijsting van arduin met kwarthol beloop op hoge neuten, met imposten en sluitsteen; omschrijvende rechthoekige met rocaille in de zwikken geflankeerd door schuingeplaatste geblokte pilasters met voluutvormige consoles onder een smeedijzeren balkon. Houten vleugeldeur met gebogen tussendorpel en bovenlicht met ijzeren tracering. Rechthoekige, getraliede benedenvensters en spiegelboogvormige balkondeur. gevat in een geprofileerde omlijsting met, in de architraaf opgenomen gebogen kroonlijst op de bovenverdieping; verder rechthoekige bovenvensters met afgeschuinde dagkanten.

Binnenplaats, heden met golfplaten overdekt, met gelijkaardige noord- en zuidgevel van drie traveeën met licht getoogde vensters gevat in een vlakke geschilderde omlijsting met oren; spiegelboogvormige deur met geprofileerd beloop op neuten met imposten, ingeschreven in rechthoekige omlijsting met rocailleconsoles en sluitsteen onder een gekorniste kroonlijst deur en bovenlichten met waaiervormige houten tracering. Oostgevel van vijf traveeën met rechthoekige vensters gevat in platte banden: gelijkaardige spiegelboogdeur in een geblokte omlijsting.

Fraaie Lodewijk XV-tuingevel (zuidvleugel) van acht traveeën met twee bouwlagen onder mansardedak (kunstleien). Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel gemarkeerd door twee hoger opgetrokken middentravee met bekronend, sterk gebogen fronton en topstuk. Brede zijrisalieten belijnd met imitatiebanden, bekroond met een driehoekig fronton en verticaal geritmeerd door kolossale composietpilasters met sokkel en verdiepte penanten met op rocailles eindigende panelen. Per travee een licht gebogen en rechthoekig venster, gevat in platte banden met arduinen lekdrempel en spiegel op de borstwering. Gewijzigde houten ramen. Centrale spiegelboogdeuren met breed bolrond beloop op neuten, met imposten en sluitsteen. Gelijkaardige, doch dubbele deuren in de zijrisalieten, telkens onder bekronende druiplijst.

Te restaureren linker zijrisaliet, vrijgekomen door het slopen van de 19de-eeuwse gebouwen. Hoger opgebouwd middenrisaliet afgelijnd door vlakke pilasters; spiegelboogvensters onder afzonderlijke druiplijst, verdiepte penanten korfmotief op de pilasters.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 213, nummer 24.
  • Atlas Goetghebuer, D.57/F.102.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Aanvullende informatie

Interieur met binnenplaats met wintertuin waarop typische rococospiegelboogdeuren met bekronende druiplijsten op rocailleconsoles uitzien. Links ervan vestibule met elegante trap met sierlijke smeedijzeren leuning (vergelijkbaar met Hotel Falligan). Rechts, aan de tuinzijde, salon met mooi lijst- en stucwerk in classicistische stijl, onder meer met gecanneleerde pilasters met komposietkapiteel, friezen met medaillons in rankwerk en classicistisch lijstwerk; op de bovenverdieping, marmeren schouwen in rococo en classicistische stijl.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Daemen, Caroline (05-06-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Onderstraat

Onderstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.