erfgoedobject

Groot winkelhuis

bouwkundig element
ID: 25527   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25527

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Groot winkelhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981

Beschrijving

Nummer 1-3-5. Groot winkelhuis, oorspronkelijk bestaande uit drie woningen uit einde 19de eeuw. Nummer 1: hoekhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder platdak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie traveeën brede afgeronde hoek begrensd door kolossale pilasters waarop, per bouwlaag, de gekorniste kordons ter hoogte van de onderdorpels rusten. Steekboogvensters op tweede en derde verdieping gevat in geriemde omlijsting met oren; rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen op de vierde verdieping. Latere rechthoekige loggia in zevende travee lopend over derde en vierde bouwlaag. Eenvoudig hoofdgestel met gekorniste kroonlijst. Totaal gewijzigde begane grond. Nummer 3: rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder plat dak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Op bovenverdieping rondboogvensters in geprofileerde omlijstingen op imposten, met versierde sluitsteen en gevat in rechthoekige omlijsting, hart- en bloemmotieven in sgraffito in de zwikken. Venster in middentravee van tweede verdieping is korfboogvormig. Kroonlijst verbindt onderdorpels, vensters op derde verdieping; pilasters met casementen. Borstwering versierd met panelen met motieven in sgraffito. Hoofdgestel met fries met kleine rechthoekige vensters, kroonlijst op klossen en versierde kraagstenen. Gewijzigde begane grond. Nummer 5: breedhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag afgedekt met zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Getoogde vensters in geprofileerde omlijstingen met versierde sluitsteen op de bovenverdieping. Kordonlijsten verbinden de onderdorpels der vensters. Kleine steekboogvensters tussen de versierde consoles waarop de kroonlijst rust. Gewijzigde begane grond.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976

Aanvullende informatie

Tegen de zijgevel is een gedenkplaat opgehangen ter ere van soldaten en opgeëisten uit de wijk uit de Eerste Wereldoorlog. Hij werd opgericht door buurtbewoners van de dekenij en de lokale afdeling van de NSB. De plaat werd ontworpen door Hippolyte le Roy.

 • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Auteurs : Depestel, Sarah


Relaties

 • Is deel van
  Oudburg
  Oudburg (Gent)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Groot winkelhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25527 (Geraadpleegd op 16-07-2019)