erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID
25527
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25527

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Groot winkelhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Groot winkelhuis, oorspronkelijk bestaande uit drie woningen uit einde 19de eeuw.

Nummer 1: hoekhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder plat dak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie traveeën brede afgeronde hoek begrensd door kolossale pilasters waarop, per bouwlaag, de gekorniste cordons ter hoogte van de onderdorpels rusten. Steekboogvensters op tweede en derde verdieping gevat in geriemde omlijsting met oren; rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen op de vierde verdieping. Latere rechthoekige loggia in zevende travee lopend over derde en vierde bouwlaag. Eenvoudig hoofdgestel met gekorniste kroonlijst. Totaal gewijzigde begane grond.

Nummer 3: rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder plat dak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Op bovenverdieping rondboogvensters in geprofileerde omlijstingen op imposten, met versierde sluitsteen en gevat in rechthoekige omlijsting, hart- en bloemmotieven in sgraffito in de zwikken. Venster in middentravee van tweede verdieping is korfboogvormig. Kroonlijst verbindt onderdorpels, vensters op derde verdieping; pilasters met casementen. Borstwering versierd met panelen met motieven in sgraffito. Hoofdgestel met fries met kleine rechthoekige vensters, kroonlijst op klossen en versierde kraagstenen. Gewijzigde begane grond.

Nummer 5: breedhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag afgedekt met zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Getoogde vensters in geprofileerde omlijstingen met versierde sluitsteen op de bovenverdieping. Cordonlijsten verbinden de onderdorpels der vensters. Kleine steekboogvensters tussen de versierde consoles waarop de kroonlijst rust. Gewijzigde begane grond.


Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4na, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Tegen de zijgevel is een gedenkplaat opgehangen ter ere van soldaten en opgeëisten uit de wijk uit de Eerste Wereldoorlog. Hij werd opgericht door buurtbewoners van de dekenij en de lokale afdeling van de NSB. De plaat werd ontworpen door Hippolyte Le Roy.

  • DEPESTEL S. 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25527 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.