Groot winkelhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Oudburg
Locatie Oudburg 1, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Groot winkelhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Nummer 1-3-5. Groot winkelhuis, oorspronkelijk bestaande uit drie woningen uit einde 19de eeuw. Nummer 1: hoekhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder platdak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie traveeën brede afgeronde hoek begrensd door kolossale pilasters waarop, per bouwlaag, de gekorniste kordons ter hoogte van de onderdorpels rusten. Steekboogvensters op tweede en derde verdieping gevat in geriemde omlijsting met oren; rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen op de vierde verdieping. Latere rechthoekige loggia in zevende travee lopend over derde en vierde bouwlaag. Eenvoudig hoofdgestel met gekorniste kroonlijst. Totaal gewijzigde begane grond. Nummer 3: rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder plat dak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Op bovenverdieping rondboogvensters in geprofileerde omlijstingen op imposten, met versierde sluitsteen en gevat in rechthoekige omlijsting, hart- en bloemmotieven in sgraffito in de zwikken. Venster in middentravee van tweede verdieping is korfboogvormig. Kroonlijst verbindt onderdorpels, vensters op derde verdieping; pilasters met casementen. Borstwering versierd met panelen met motieven in sgraffito. Hoofdgestel met fries met kleine rechthoekige vensters, kroonlijst op klossen en versierde kraagstenen. Gewijzigde begane grond. Nummer 5: breedhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag afgedekt met zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Getoogde vensters in geprofileerde omlijstingen met versierde sluitsteen op de bovenverdieping. Kordonlijsten verbinden de onderdorpels der vensters. Kleine steekboogvensters tussen de versierde consoles waarop de kroonlijst rust. Gewijzigde begane grond.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Aanvullende informatie

Tegen de zijgevel is een gedenkplaat opgehangen ter ere van soldaten en opgeëisten uit de wijk uit de Eerste Wereldoorlog. Hij werd opgericht door buurtbewoners van de dekenij en de lokale afdeling van de NSB. De plaat werd ontworpen door Hippolyte le Roy.

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Depestel, Sarah (01-01-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Oudburg

Oudburg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.