erfgoedobject

Hoekhuis met tuitgevel

bouwkundig element
ID
25629
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25629

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis met tuitgevel
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
  Deze vaststelling was geldig van tot

 • is aangeduid als beschermd monument Hoekhuis met tuitgevel
  Deze bescherming was geldig van tot

Beschrijving

Hoekpand naar 17de-eeuwse model, gereconstrueerd in de jaren 1980.

Historiek

Het hoekpand Plotersgracht 26 gaat terug op één of twee gebouwen uit de 16de of 17de eeuw met grondige aanpassingen in de 19de en 20ste eeuw.

Op het ogenblik van de eerste inventarisatie door de Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen in 1976 bestond het gebouw langs de Plotersgracht uit een gecementeerde tuitgevel met schouderstukken van twee traveeën en ten westen een aansluitende lijstgevel van één travee waarin de deuropening zat. De gevel was opengewerkt met reeds gewijzigde rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels. Er waren tevens op latere datum vensters toegevoegd. In de geveltop zat een origineel bolkozijn. De lijstgevel in de Karmelietenstraat telde twee traveeën met rechthoekige vensters en een deur. Het geheel was gevat onder een zadeldak met twee dakvensters.

Op 16 april 1982 werd het pand op burgemeestersbevel gesloopt. In 1985-1987 werd door de Stad Gent een bouwdossier opgesteld met het oog op de heropbouw van het pand. Uit de vergelijking van foto’s van voor de sloop, de bouwplannen van 29 oktober 1985 en de huidige toestand, blijkt dat het pand in een gewijzigde vorm werd heropgebouwd.

Beschrijving

Een hoekpand naar 17de-eeuws model, gereconstrueerd in de jaren 1980. Het gebouw van twee bouwlagen en drie bij drie traveeën onder een overstekend zadeldak haaks op de Plotersgracht heeft een tuitgevel aan de Plotersgracht en een lijstgevel langs de Karmelietenstraat. De tuitgevel met oren telt twee traveeën geritmeerd door kruisvensters op de benedenverdieping, kloostervensters op de bovenverdieping en een segmentboogvormig zolderluik in de topgevel. Boven de natuurstenen lateien zitten bak- en zandstenen ontlastingsbogen. Ten westen, aansluitend bij de puntgevel staat een tweelaagse lijstgevel van één travee breed, opgetrokken in machinaal vervaardigde baksteen en een moderne vormentaal. De gevel langs de Karmelietenstraat wordt geritmeerd door twee kruisvensters op de benedenverdieping en drie kloostervensters op de bovenverdieping. In het dak zitten twee kapellen uitlopend op een tuitgevel. Alle natuursteen is nieuw gekapt bij de reconstructie en de kwarthollijsten in de baksteen werden machinaal vervaardigd.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal opheffingsdossier 4.001/44021/154.1, Huis Plotersgracht 26 (S.N. 2023).
 • Onroerend erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000657, meerdere gebouwen en het stadsgezicht Patershol (S.N. 1981).
 • Stadsarchief Gent, Werken aan stadsgebouwen, bouwaanvragen K85.1530.
 • Stadsarchief Gent, Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (SCMS), foto's, Gent: Plotersgracht 20-22-24 [online], https://beeldbank.stad.gent (geraadpleegd op 27 februari 2023).

Auteurs: Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoekhuis met tuitgevel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25629 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.