erfgoedobject

Neogotisch hoekhuis Sint-Michiel en neotraditionele burgerhuizen

bouwkundig element
ID
25669
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25669

Juridische gevolgen

Beschrijving

Merkwaardig neogotisch hoekhuis zogenaamd "Sint-Michiel", volledig opgetrokken uit zandsteen in 1912 naar ontwerp van architect Louis Cloquet, die eveneens betrokken was bij de bouw van het nabij gelegen eclectische postgebouw.

Voorgevel van drie bouwlagen met zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met houten dakkapellen en plat dak, bestaande uit tuitgevel en ten opzichte van tuitgevel vooruitspringende lijstgevel van drie traveeën; gebogen overgang tussen beide gevels gevormd door overkragende polygonale toren van drie geledingen, bekroond door middel van met hogels en kruisbloem versierde spits. Tegen gesloten benedenverdieping, met spaarzame muuropeningen en afgelijnd door puilijst, klimt een gebogen trap op naar de Sint-Michielshelling. Schoudergevel met korfboognis, verticaal geleed en omlijst door halfzuiltjes, doorbroken met kruiskozijnen en borstweringen met gotisch traceerwerk; bekronende rondboognis met beeld van Sint-Michiel. Geveltop met overhoekse pinakels en kruisbloemversiering. Lijstgevel met gelijkaardige vensters en borstweringen, bekroond door middel van geajoureerde borstwering. Zijgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen, overeenstemmend met bovenverdieping van voorgevel, wegens niveauverschil van de straat. Lijstgevel met hoger opgetrokken middenrisaliet van drie traveeën, bekroond met borstwering met boogfries, onderbroken door tuitgevel boven middentravee, hoeken en top bekroond met overhoekse pinakels. Middenrisaliet voorts gemarkeerd door centrale loggia en korfboogvormige drielichten met booglijst op imposten: oorspronkelijke benedenverdieping met arcade op zuilen op geprofileerde basis (volgens oude prentkaarten). Zijtraveeën met dubbele kruiskozijnen op benedenverdieping, bekroond met borstwering met boogfries. Gevel voorts versierd met gotische traceringen en kruisbloemen.

Hoekhuis, volgens opschrift aangebracht op banderol op bovendorpel van deur, zogenaamd " 't huys de Leie". Recente traditionele bak- en zandstenen constructie in 1955 opgetrokken ter uitbreiding van nummer 1. Aansluitend, in Jan Van Stopenberghestraat nummer 2, dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, eveneens recent opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neogotisch hoekhuis Sint-Michiel en neotraditionele burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25669 (Geraadpleegd op )