Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Serpentstraat
Locatie Serpentstraat 8-10, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Serpentstraat

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoning betreft een dwarshuis van twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak (pannen), en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw. De voorgevel is een bakstenen trapgevel – gebouwd ter vervanging van een oorspronkelijk houten gevel - van vier traveeën en twee bouwlagen in bak- en zandsteenbouw met kruisvensters, bogen, horizontale lijsten en dekstenen.

Op de begane grond zijn de drie rechtertraveeën in de tweede helft van de 19de eeuw verbouwd tot houten winkelpui met centrale deur. De pui is overspannen met een bogenrij voorzien van verdiepte velden. De verdieping is over de gehele breedte opengewerkt met vier gekoppelde kruisvensters afgelijnd door waterlijsten. Op verscheidene plaatsen zijn nog de duimen van de buitenluiken zichtbaar. De vier vensters worden bekroond door zandstenen bogen met blinde boogvelden.

De geveltop heeft twee rechthoekige zolderopeningen met afgeschuinde kanten met rondbogen en eveneens blinde boogvelden. De lateien worden ondersteund door geprofileerde consoles. In de top zelf bevindt zich een kleine rechthoekige zolderopening (vermoedelijk oorspronkelijk voor de hijsbalk).

De achtergevel is een puntgevel. De oorspronkelijke inwendige indeling van het huis is gewijzigd. Het bezit wel nog drie langsgerichte kelders met tongewelven. Toegang tot de kelder werd vroeger verzekerd langs een natuurstenen trap in de westhoek aan de straatzijde.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, dossiernummer DO000413, Serpentstraat 4, bouwhistorisch onderzoek (J.P. Esther, 1976).
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Serpentstraat

Serpentstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.