Hotel Haemelinck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hotel Van Branteghem, Hotel D'Elhougne, Hotel De Cock
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Baafsplein
Locatie Sint-Baafsplein 10, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hotel Haemelinck

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1960.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Hotel Van Branteghem" of "Hotel Hamelinck", genaamd naar de bankier Rochus Hamelinck, die de grote herberg voorheen genaamd "de Tanghe" en van de 16de eeuw af vermeld als het "Roosencranscken", afkocht van de schuldeisers van weduwe Van Branteghem en die in 1739 een bouwaanvraag indiende waarbij het huis omgevormd werd tot een herenwoning. Ook zogenaamd "Hotel d'Elhougne" naar staatsminister en stafhouder van de balie Francois d'Elhougne die in 1840 zijn intrek nam in het herenhuis, of zogenaamd "Hotel De Cock", naar diens kleinzoon.

Enkelhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien), uit 1739. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel wet de structuur betreft aansluitend bij Lodewijk XIV-stijl: evenwichtig opgebouwde gevel waarvan de middenpartij van drie traveeën hoger opgetrokken is en voorzien van een klokvormige bekroning met gebogen fronton en oculus waarin Junoborstbeeld op een voetstuk geplaatst werd, midden rijkelijk versierde stucornamenten. De golvende lijn van de gevelbekroning en de ronde dakkapellen die de middenpartij flankeren kondigen reeds de rococo aan; de zware consoles die het hoofdgestel en de balkons dragen vertonen reeds een rocaillevorm. Hoge rechthoekige vensters met kwartholle dagkanten. Smeedijzeren balkonleuningen uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Merkwaardige rondboogvormige koetspoort in hardstenen omlijsting met barokke inslag uit het vierde kwart van de 18de eeuw: geblokte en geprofileerde omlijsting met neuten en imposten, sluitsteen met zware vruchtenslingers, in voluten overgaande acanthusbladen en rechte kroonlijst.

Van het vermoedelijk 14de-eeuwse Roosencranscken rest de achterbouw: breed gebouw van twee bouwlagen onder sterk hellend zadeldak (leien); gedeeltelijk bepleisterde en beschilderde bakstenen zijpuntgevel met sporen van zandstenen vensteromlijstingen en -kruisen in dichtgemetselde muuropeningen; vijf blinde rondboognissen in de geveltop; achtergevel bekleed met kunstleien en met gewijzigde gevelindeling.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 282, nr. 9.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Sint-Baafsplein

Sint-Baafsplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.