erfgoedobject

U-vormige hoeve

bouwkundig element
ID: 2585   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2585

Beschrijving

Hoevecomplex, uit het begin van de 20ste eeuw, met losstaande bestanddelen, U-vormig geschikt rondom een rechthoekig aarden erf. Gebouwd als modelhoeve in 1909-1910. Woonstalhuis (nok parallel aan de straat) ten westen, wagenhuis, bergplaats voor aardappelen en langsschuur ten oosten, paardenstal en bijkomende stal voor vee (nok loodrecht op de straat) ten noorden; aan zuidzijde afgesloten door bakstenen muur met inrijpoort. Overdekte mestvaalt ten noorden van de schuur. In een beschrijving van 1917 wordt de aandacht gevestigd op de "ruime en luchtige stallen met stenen welfsels, bovenaan gecementeerd, en de buitenwaartsen aalput".

Verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken (mechanische pannen). Woonstalhuis met verwilderd voortuintje en ijzeren hek; lijstgevel van zeven traveeën met steekbogige muuropeningen en typische verwerking van diverse soorten gekleurde baksteen voor onder meer muurbanden en bogen; houten kroonlijsten en tegelfries. Bijgebouwen met eenvoudige steekboogvormige of rechthoekige muuropeningen; schuurpoorten onder ijzeren I-balk met rozetten. Noordelijke stallen met jaartallen 1909-1910, verwijzend naar de bouwperiode.

  • ANDRIES Fr., Een modelhoeve op het gehucht Mijlstraat, Historische schetsen over de Mijlstraat, deel 3, Duffel, 1917.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: U-vormige hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2585 (Geraadpleegd op 15-12-2019)