erfgoedobject

Vismarkt

bouwkundig element
ID
25886
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25886

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vismarkt
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd monument Vismarkt
    Deze bescherming is geldig sinds 13-06-1986

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993

Beschrijving

Zogenaamd "Vismarkt", thans garage. De oorspronkelijke Vismarkt werd na de brand van 1872 uitgebreid op L-vormige plattegrond en voorzien van nieuwe ingang in de Rekelingestraat. naast het Nieuw Vleeshuis waarmee hij onderling verbonden is.

Monumentale ingangspoort in barokstijl van twee bouwlagen onder een zadeldak (leien), gebouwd onder leiding van Adriaan Van der Linden in 1689, de oorspronkelijke sculptuur toegeschreven aan Artus Quellijn, J.B. van Helderbergh en Rombaut Pauli werd vernieuwd na de brand van 1872. Begane grond van drie traveeën gemarkeerd door geringde Ionische pilasters in bossage en afgelijnd door een hoofdgestel. Hoger opgetrokken middeltravee geritmeerd door geblokte pilasters en geflankeerd door de allegorische voorstellingen van Leie en Schelde; twee dolfijnen naast het bekronend, gebogen fronton, verfraaid met het beeld van Neptunus met zijn drietand getrokken door twee zeepaarden. Twee spiegelboogdeuren met rijk versierd bovenlicht aan weerszijden van de centrale rondboogpoort met waaiervormig bovenlicht boven de gestrekte tussendorpel. De sobere achtergevel van zes traveeën, met een aanbouw van één travee, wordt gemarkeerd door twee hoger opgetrokken middentraveeën bekroond met een driehoekig fronton. Drie geringde pilasters, zoals in de voorgevel, ritmeren de muuropeningen van de begane grond. Bakstenen bovenbouw met rechthoekige vensters in een vlakke omlijsting met oren.

Getrapte zijgevel. De twee gevels die in de Rekelingestraat toegang verleenden tot de overdekte Vis- en Vleesmarkt zijn reconstructies van gotische en traditionele bak- en zandsteenarchitectuur en dateren van 1872, een gevelsteen vermeldt: "hersteld in 1912 bouwmeester A.R. Janssens". Deze uitbreiding noodzaakte de sloping van de kapel van het Wenemaershospitaal.

Neogotische, gekanteelde lijstgevel, onder een zadeldak met dakkapelletjes gevat tussen zijtrapgevels, geflankeerd door polygonale spitstorentjes. Voorgevel geritmeerd door vijf korfbogen waarin vensters over verschillende bouwlagen zijn uitgespaard, in de zwikken bevinden zich pseudo-waterspuwers. Centrale portiek met trapgevel en rondboogdeur. Op de borstweringen zijn bij de restauratie reliëfs met allerlei vissoorten aangebracht.

De gevel van het Vleeshuis is een lijstgevel in neotraditionele stijl van drie traveeën met kruiskozijnen voorzien van doorlopende dorpels. Centrale travee met grote inrijpoort uitlopend in een getrapt dakvenster. Zijtrapgevel van één travee.

De L-vormige aanbouw naar ontwerp van E. Van Hamme uit begin 20ste eeuw met boogfries, gevat tussen lisenen, volgt de bocht van het water, waarbij de afgeronde hoek wordt gemarkeerd door polygonale hoektorens. De aanbouw loopt hier over in een houtconstructie op natuurstenen sokkel. Geritmeerd door drielichten en pilasters.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vismarkt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25886 (Geraadpleegd op 02-03-2021)