Wenemaershospitaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Veerleplein
Locatie Sint-Veerleplein 9, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wenemaershospitaal

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Wenemaershospitaal

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ingang en gevels van het voormalige "Wenemaershospitaal", in 1323 gesticht door Willem Wenemaer en zijn echtgenote Margaretha Sbrunen. De oorspronkelijke gebouwen geschikt rondom een binnenplaats verdwenen in 1872 en werden vervangen door de overdekte Vismarkt.

Behouden bak- en zandstenen voorgevel met twee in- en uitgezwenkte toppen van vier en drie traveeën, drie bouwlagen met zadeldak (pannen) eertijds op muurankers gedateerd 1564. Registers gemarkeerd door lijsten en traveeën geritmeerd door kruiskozijnen en rondboogarcaden op voluutconsoles op de borstweringen. Uitgewerkte ankers in de zwikken. Later (17de eeuw) toegevoegde korfboogpoort in laat-renaissancestijl met geprofileerde boogrug en sluitsteen geflankeerd door geblokte Ionische pilasters boven de gekorniste kroonlijst, rondboogvormige nis met Sint-Laurentiusbeeld (verleent eveneens toegang tot Vismarkt) geflankeerd door voluten met festoenen. Verder nog twee rondboogdeuren met geprofileerde omlijsting, onversierde sluitsteen en kruiskozijn als bovenlicht. De geveltoppen met bolkozijnen en rechthoekige vensters zijn bekroond met driehoekige frontons met bolornamenten, rechter top hersteld in 1948. Achterpuntgevels.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Sint-Veerleplein

Sint-Veerleplein (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.