erfgoedobject

Wenemaershospitaal

bouwkundig element
ID: 25888   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25888

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Wenemaershospitaal
  Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wenemaershospitaal
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993

Beschrijving

Ingang en gevels van het voormalige "Wenemaershospitaal", in 1323 gesticht door Willem Wenemaer en zijn echtgenote Margaretha Sbrunen. De oorspronkelijke gebouwen geschikt rondom een binnenplaats verdwenen in 1872 en werden vervangen door de overdekte Vismarkt.

Behouden bak- en zandstenen voorgevel met twee in- en uitgezwenkte toppen van vier en drie traveeën, drie bouwlagen met zadeldak (pannen) eertijds op muurankers gedateerd 1564. Registers gemarkeerd door lijsten en traveeën geritmeerd door kruiskozijnen en rondboogarcaden op voluutconsoles op de borstweringen. Uitgewerkte ankers in de zwikken. Later (17de eeuw) toegevoegde korfboogpoort in laat-renaissancestijl met geprofileerde boogrug en sluitsteen geflankeerd door geblokte Ionische pilasters boven de gekorniste kroonlijst, rondboogvormige nis met Sint-Laurentiusbeeld (verleent eveneens toegang tot Vismarkt) geflankeerd door voluten met festoenen. Verder nog twee rondboogdeuren met geprofileerde omlijsting, onversierde sluitsteen en kruiskozijn als bovenlicht. De geveltoppen met bolkozijnen en rechthoekige vensters zijn bekroond met driehoekige frontons met bolornamenten, rechter top hersteld in 1948. Achterpuntgevels.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Veerleplein

 • Is deel van
  Sint-Veerleplein en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wenemaershospitaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25888 (Geraadpleegd op 04-04-2020)