erfgoedobject

Herenhuis Papillon

bouwkundig element
ID: 25995   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25995

Juridische gevolgen

Beschrijving

Mooi herenhuis van 1713 (gedateerd op fries) doch met behouden oudere kern en haakse vleugel. Breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak (leien), hoger opgetrokken middentravee uitgewerkt als halsgevel onder bekronend fronton. Behouden bepleisterde en beschilderde bovenverdieping boven een storend verbouwde begane grond met winkelpui horizontaal belijnd door gekorniste kordons. Rechthoekige vensters in geriemde omlijsting, deurvensters op de tweede bouwlaag voorzien van vernieuwde ijzeren balkons, doorlopend over de drie middentraveeën, alternerende bekronende gebogen frontons. Bekronend klokvormig fronton met oculus gevat tussen putti met rankwerk onder gebogen kroonlijst met siervaas. Zijtrapgevels.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976

Aanvullende informatie

Interieur. Op de bovenverdieping, aan de straatzijde rechts, bewaarde eetkamer in neo-renaissancestijl van circa 1900, ingericht door de toenmalige eigenaar en lakenhandelaar Hubert Papillon. Wanden bekleed met houten lambriseringen en groen damast met erin verwerkt zes gekleurde taferelen die de verschillende fasen van het lakenbedrijf voorstellen. Opvallende monumentale schouw met in het midden het woord "Drapiers" en kentekens van wevers, ververs, volders, droogscheerders. De balksloffen van de moerbalken zijn verrijkt met wapenschilden en de Franse lelie, Gentse leeuw en Agnus Dei.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).
Auteurs : Daemen, Caroline
Datum: 05-06-2015

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis Papillon [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25995 (Geraadpleegd op 02-04-2020)