erfgoedobject

Burgerhuis De Bonte Mantel

bouwkundig element
ID
26081
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26081

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Bonte Mantel, fraaie barokgevel. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), op de cartouches in de in- en uitgezwenkte geveltop gedateerd 1675. Bak- en zandsteenbouw, de Lediaanse steen werd bij de restauratie circa 1880 gedeeltelijk vervangen door Franse kalkzandsteen. De vroegere kruiskozijnen - met speklagen ter hoogte van de dorpels - werden verlaagd en vervangen door rechthoekige, vlak omlijste vensters met oren op voluut; de waterlijsten zijn ter hoogte van de vensters verfraaid met cartouches. Linker deurvenster met stenen balustrade. Met driehoekig fronton bekroond zoldervenster. Deuromlijsting van zandsteen: met sleutel en boogstenen gemarkeerde rondboog op geringde pijlers met ingediepte schachten, neuten, en imposten uitlopend op voluten die het entablement en de druiplijst dragen, bekronend tussen voluten gevat ovaal bovenlicht onder druiplijst. Uitgewerkte vleugeldeur ingedeeld in paneeltjes met festoenen, dolfijnen en maskers. Prachtig uitgewerkte in- en uitgezwenkte top: voluten met deklijst lopen uit in een klauw die een bol vastgrijpt, terwijl de bovenste vleugelstukken de vorm van dolfijnen aannemen, met hun staart ondersteunen ze het gebroken fronton (bij de restauratie verrijkt met het borstbeeld van Marcus van Vaernewijck). Achtertrapgevel.


Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4na, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis De Bonte Mantel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26081 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.