Twee stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vrouwebroersstraat
Locatie Vrouwebroersstraat 3-7, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Datering15de eeuw, 17de eeuw

Beschrijving

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, ontstaan door samenvoegen van twee woningen uit 15de en 17de eeuw.

De drie linkertraveeën, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), vormden vroeger één woning (17de eeuw?) waarvan de zijtrapgevel thans uitziet op de gedempte Plottersgracht. Bakstenen, heden bepleisterde en beschilderde en verankerde lijstgevel met gepikte plint. Hangende goot ter hoogte van de middentravee onderbroken door sterk achterover hellend getrapt dakvenster waarachter zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige vensters met sponning vervangen hoogst waarschijnlijk de oorspronkelijke kruiskozijnen. Brede penanten. Rechthoekige deur in tweede travee; in derde travee toegevoegde deur, die toegang verleent tot belendende woning, gevat in rechthoekige Lodewijk XVI-getinte, hardstenen deuromlijsting, met holrond beloop, neuten met rozetten gevulde uitgespaarde bovenhoeken en afgelijnd door gestrekte en geprofileerde druiplijst (tweede helft 18de eeuw).

Rechter gevelhelft hoort tot een diephuis met drie traveën brede trapgevel (7 treden) onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit 15de eeuw. Bepleisterde trapgevel met beschilderde plint, licht vooruitspringend ten opzichte van linkergedeelte van huidige woning. Door gedeeltelijke afkapping van de bepleistering is een overkraging op kleine spitsbogenrij zichtbaar geworden. Rechthoekige bovenvensters - voorheen kruiskozijnen - met sporen van zandstenen negblokken ter hoogte van de dorpels in de penanten, ontlastingsboog met verdiept boogveld blootgelegd boven middenvenster. Groot rechthoekig zoldervenster in de top. Onbewoond en vervallen en reeds gedeeltelijk ingestorte bedaking.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vrouwebroersstraat

Vrouwebroersstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.