erfgoedobject

Twee stadswoningen

bouwkundig element
ID: 26094   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26094

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Arbeiderswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981

Beschrijving

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, ontstaan door samenvoegen van twee woningen uit 15de en 17de eeuw.

De drie linkertraveeën, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), vormden vroeger één woning (17de eeuw?) waarvan de zijtrapgevel thans uitziet op de gedempte Plottersgracht. Bakstenen, heden bepleisterde en beschilderde en verankerde lijstgevel met gepikte plint. Hangende goot ter hoogte van de middentravee onderbroken door sterk achterover hellend getrapt dakvenster waarachter zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige vensters met sponning vervangen hoogst waarschijnlijk de oorspronkelijke kruiskozijnen. Brede penanten. Rechthoekige deur in tweede travee; in derde travee toegevoegde deur, die toegang verleent tot belendende woning, gevat in rechthoekige Lodewijk XVI-getinte, hardstenen deuromlijsting, met holrond beloop, neuten met rozetten gevulde uitgespaarde bovenhoeken en afgelijnd door gestrekte en geprofileerde druiplijst (tweede helft 18de eeuw).

Rechter gevelhelft hoort tot een diephuis met drie traveën brede trapgevel (7 treden) onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit 15de eeuw. Bepleisterde trapgevel met beschilderde plint, licht vooruitspringend ten opzichte van linkergedeelte van huidige woning. Door gedeeltelijke afkapping van de bepleistering is een overkraging op kleine spitsbogenrij zichtbaar geworden. Rechthoekige bovenvensters - voorheen kruiskozijnen - met sporen van zandstenen negblokken ter hoogte van de dorpels in de penanten, ontlastingsboog met verdiept boogveld blootgelegd boven middenvenster. Groot rechthoekig zoldervenster in de top. Onbewoond en vervallen en reeds gedeeltelijk ingestorte bedaking.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Twee stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26094 (Geraadpleegd op 28-01-2020)