erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID: 26096   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26096

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981

Beschrijving

Herenhuis met laat-classicistische inslag van zes traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (pannen), vermoedelijk uit eerste helft 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op geprofileerde hardstenen sokkel. Traveeën van gelijkvloerse verdieping paarsgewijze geritmeerd door blinde rondboogarcade met geprofileerde booglijst op imposten steunend op geblokte pilasters met lijstkapiteel. Rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting en kordonlijst die de onderdorpels verbindt. Rechthoekige deur in eerste linkertravee: gestrekte houten tussendorpel en bovenlicht. Hoofdgestel met gelede architraaf, onversierde fries en kroonlijst.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26096 (Geraadpleegd op 28-01-2020)