erfgoedobject

Geboortehuis van Lieven Bauwens

bouwkundig element
ID
26098
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26098
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Geboortehuis van Lieven Bauwens (1769-1822), stichter van de Gentse katoennijverheid en eerste meter van Gent. Middelgroot burgerhuis van zes traveeën en drie en een halve bouwlaag, afgedekt met plat dak; bepleisterde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw doch oudere kern aangegeven door de muurankers op de tweede bouwlaag voorts echter geen zichtbare tekens. Brede en licht uitspringende poorttravee; begane grond afgelijnd door puilijst. Rechthoekige bovenvensters in geprofileerde omlijstingen met versierde sluitsteen. Hoofdgestel met gelede architraaf, fries met kleine rechthoekige vensters en kroonlijst op klossen gekornist boven poorttravee. Gewijzigde begane grond met gedenkplaat naast poort. Opschrift "Volksbelang" boven de tweede bouwlaag.

Overwelfde kelder (een groot tongewelf) met bevloering van hardstenen tegels en bakstenen in rollaag; geeft verbinding met de kelders van het achterliggende nijverheidsgebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); beschilderde en verankerde bakstenen lijstgevel met getoogde vensters.

Achter poort, overdekte voormalige binnenplaats (glazen zadeldak, aan rechterzijde verlengd door plat dak), met aan rechterzijde galerij op zwaar gedecoreerde gietijzeren zuilen: dit geeft toegang tot het aan Leie grenzend industriecomplex.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

Hoewel het gebouw omstreeks de jaren 1980 werd gesloopt en rond 1990 vervangen werd door een nieuwbouw bij het aan de Vrijdagmarkt gelegen pand van de Bond Moyson, is een deel van de historische kern bewaard. Archeologisch onderzoek wees op de aanwezigheid van restanten van een middeleeuws Steen, meer bepaald een bewaarde tweeledige halfkelder in Doornikse hardsteen. Het oorspronkelijke pand had echter vermoedelijk een houten gevel, die in de 16de-17de eeuw werd aangepast. Volgens bouwplannen van de jaren 1860 wijzigde het uitzicht van de gevel op dat moment ingrijpend, namelijk van twee trapgevels tot een bepleisterde lijstgevel, die tot aan de sloop behouden bleef.

Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geboortehuis van Lieven Bauwens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26098 (Geraadpleegd op )