Bedrijfsgebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Waaistraat
Locatie Waaistraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bedrijfsgebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Burgerhuis met bedrijfsgebouw

Deze bescherming is geldig sinds 04-01-2005.

Beschrijving

Industriële constructie, in 1857 gebouwd als rijstpelderij, op de grondvesten van een afgebrande suikerraffinaderij. Herhaaldelijk uitgebreid en van functie veranderd: stoomkatoenspinnerij in 1873; magazijn in 1879; in 1892 stoombroodbakkerij van de N.V. "Volksbelang"; deels gesloopt in 1908. Het huidige deel dateert voornamelijk van 1857.

Bakstenen gebouw van dertien traveeën, drie bouwlagen, onder plat dak met golfplaten (doch bouwnaden aan schouwen wijzen op vroeger zadel-, of zelfs schilddak). Venstertraveeën in verdiepte rondboognissen; industriële boogramen, waarvan in enkele nog de metalen roedeverdeling aanwezig is, hardstenen dorpels. Ronde muurankers boven elke travee, boven elke bouwlaag.

In de zuidoostelijke gevel zijn de twee onderste bouwlagen grotendeels door andere constructies dichtgebouwd, en uitziend op de Raffinaderijstraat werd op de plaats van een vroegere gesloopte vleugel, in een massieve poort onder tudorboog de stijl van Waaistraat nummer 9 doorgezet; langs deze zijde drie bakstenen kordonlijsten als gevelbekroning; sporen van laaddeuren onder dakkapel in zesde travee.

In de noordwestelijke vleugel, langs de Leie, bestaan de vensterdorpels van de begane grond uit een doorlopende hardstenen lijst; dichtgemetselde toegang tot de Leie in eerste travee; toegang tot de Leie, met trap, in tiende travee (bestemd voor laden/lossen van schepen); in zevende travee laaddeuren in tweede en derde bouwlaag, waarboven vroeger laaddeur onder dakkapel. De gevel wordt bekroond door enkele bakstenen kordonlijst, waarboven boogfries met blinde oculus; op elk geveluiteinde korte cilindervormige schouw op kubusvormig voetstuk.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waaistraat

Waaistraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.