erfgoedobject

Herenhuis met muurscherm

bouwkundig element
ID: 26161   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26161

Juridische gevolgen

Beschrijving

Muurscherm van drie traveeën en één bouwlaag, volgens archiefstukken opgetrokken in 1762. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, oorspronkelijk met twee rechthoekige vensters die koetspoort van middentravee flankeren. Brede rondboogpoort in geprofileerde omlijsting op neuten, kleine rocaillevormige sluitsteen, blind boogveld en aflijnende rechte kroonlijst. In eerste linkertravee, rechthoekige deur in geprofileerde omlijsting met hoge neuten en rechte kroonlijst, uit vierde kwart 18de eeuw; rechte steektrap van drie afgeronde treden. Muurscherm opgetrokken voor ruime herenwoning ontstaan door samenvoeging van twee kernen uit 17de eeuw en vierde kwart 18de eeuw (binnenplaatsje tussen voorgevel en muurscherm is thans overdekt).

Onderkelderd diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder twee schilddaken (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen; linkerdak met steile dakhelling geeft oudste kern aan). Onder de rechthoekige tuin achter het huis bevindt zich een met kruisgewelven op zuilen overkluisde ruimte van twee bij drie traveeën; naar verluidt - samen met oude muur in de tuin - overblijfsels van het voormalig klooster der Bogarden namelijk van de versterkingen met de ronde toren die zich bij de bocht van de Houtlei bevonden. Links, verankerde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk) van drie traveeën waaraan rechts een travee, vermoedelijk in tweede helft 18de eeuw, toegevoegd is. Rechthoekige bovenvensters met gecementeerde latei en gekoppelde ontlastingsboogjes; twee rechthoekige zoldervensters in geveltop met zandstenen latei en ontlastingsboog.

Rechter zijgevel: bakstenen lijstgevel van acht traveeën en twee bouwlagen, met classicistische gevelordonnantie, uit tweede helft 18de eeuw. Bepleisterde plint met getoogde keldervensters welke deels blind en deels getralied zijn. Gevel geritmeerd door vlakke kolossale pilasters op hoge geprofileerde zandstenen basis. Rechthoekige vensters. Eenvoudig hoofdgestel met gelede architraaf, smalle onversierde fries en kroonlijst.

Achtergevel: bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen met dubbelhuisopstand, uit tweede helft 18de eeuw. Rechthoekige vensters per travee gevat tussen vlakke pseudo-pilasters, verdiepte borstweringen. Middentravee gemarkeerd door rechthoekige deur en deurvenster met balkon (19de eeuw) en afgedekt met rechte kroonlijst. Eenvoudig hoofdgestel met gelede architraaf, onversierde fries en kroonlijst. Tegen linker tweede travee (blindtravee) toilethokje aangebouwd overwelfd met een waaiergewelf en afgedekt met zes zadeldakjes, uit tweede helft 18de eeuw.

Mobilair: gesculpteerde eikenhouten schoorsteenmantel gedateerd 1669, afkomstig van een oude hofstede gelegen te Erwetegem; twee ensembles van geschilderde panelen door Pieter Norbert Van Reysschoot afkomstig uit twee huizen van de Oude Houtlei, onder meer van het oude huis Kervyn de Merendre.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 160, nummer 3.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis met muurscherm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26161 (Geraadpleegd op 24-11-2020)