Rococo burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Zeugsteeg
Locatie Zeugsteeg 1-3, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Rococo burgerhuis: linkerdeel
gelegen te Zeugsteeg 1 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

omvat de bescherming als monument Rococo burgerhuis: rechterdeel
gelegen te Zeugsteeg 3 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gewijzigde rococogevel met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), volgens bouwaanvraag daterend van 1771. Reeds bij de bouwaanvraag betrof het twee huizen en voorzag men de sterk geprofileerde puilijst. Gewijzigde begane grond in nummer 3. De oorspronkelijke ordonnantie is voorts nog het best bewaard bij nummer 3, daar nummer 1 gecementeerd werd. Lijstgevel met rechthoekige vensters afgezet met een eenvoudig gekornist hoofdgestel dat boven de drie middentraveeën steunde op nu verdwenen consoles en bekroond is met een driehoekig fronton, voorzien van een oeil-de-boeuf met rocailleversiering.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 362, nummer 4.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Zeugsteeg

Zeugsteeg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.