Pastorie Sint-Jan Baptistparochie met ommuurde tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Afsnee
Straat Afsneedorp
Locatie Afsneedorp 9, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie met ommuurde tuin

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Jan Baptistparochie

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afsneedorp

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-1996.

Beschrijving

Alleenstaand dubbelhuis van zes traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel met de straat). Huidig gebouw met oude kern vermoedelijk aangepast en uitgebreid circa 1769 in opdracht van de Sint-Pietersabdij onder leiding van J. Van Duerne, bouwmeester (zie archiefstukken). Twee zandstenen gevelstenen in de linkse en rechtse benedenhoek van de voorgevel vermelden "R.M.D. Gvdwalus Seiger 70-Abbas Sanctie Petri" en "D. Iosephus Van Dverne - Magister fabricae". Tussen 1778 en 1781 hadden werken plaats onder leiding van L. De Villegas, bouwmeester van de Sint-Pietersabdij en tussen 1787 en 1792 onder zijn opvolger Van Gastel.

Verankerde bakstenen voorgevel met classicistische inslag, horizontaal gemarkeerd door beschilderde banden ter hoogte van de onder- en bovendorpels en aflijnende geprofileerde lijst. Rechthoekige vensters in vlakke beschilderde omlijsting; vernieuwd houtwerk uit derde kwart 19de eeuw. Spiegelboogvormige deur in vierde travee met getralied bovenlicht en nog oorspronkelijke houten roedeverdeling; sporen van zandstenen hoekblokken. Behouden getralied bovenlicht bij gedeeltelijk gedicht benedenvenster in de vijfde travee.

Gelijkaardige, beschilderde bakstenen achtergevel, op de bovenverdieping met blinde vensters in de eerste, derde en vijfde travee. Links beraapte zijgevel. Rechtse zijgevel van baksteen met sporen van muurvlechtingen en twee vierkante venstertjes met sponning en duimen in de geveltop. Interieur met behouden stucplafonds en eenvoudige 18de-eeuwse schouw met Delftse tegels.

  • Rijksarchief Gent, Sint-Pieters, II-reeks, nummer 851.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

Het interieur is nog oorspronkelijk 18de-eeuws in een sobere classicistische stijl met onder meer in het groot salon een eenvoudige schouw met betegeling met Delftse tegels, een schouwwand met lijstwerk en bepleisterde balklagen met sober uitgewerkte profilering in stucwerk.

Een hoge bakstenen muur, vernieuwd en verplaatst circa 1928 samen met de kerkhofmuur, omsluit de beboomde pastorietuin. De muur is afgewerkt met een ezelsrug en heeft een hoger opgetrokken poortje met houten deur ter hoogte van de inkom.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001016, Woonhuis en omgeving Hof ten Broecke, pastorie Afsneedorp 9 en Afsneedorp (S.N., 1996).

Daemen, Caroline (04-09-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Afsneedorp

Afsneedorp (Gent)

maakt deel uit van Dorpskom Afsnee

Afsneedorp (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.