erfgoedobject

Landhuis Mariasteen

bouwkundig element
ID
26213
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26213

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis Mariasteen
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vanouds bekend domein of goed zogenaamd "Meeremsteenkin" gelegen aan de grens met Sint-Denijs-Westrem en gescheiden van het "Borluutkasteel" door de Rosdambeek.

Oudste vermeldingen opklimmend tot de 14de en 15de eeuw. Later bekend als "huis van plaisance" en pachthof.

Bij vergrotingswerken aan de vijver in de tuin in 1910 werden resten van een moerasdorp teruggevonden opklimmend tot de jonge steentijd, brons- en ijzertijd.

Lange toegangsdreef vanuit de Lauwstraat (SD) aangelegd in 1910-11, geeft toegang tot prachtig park en heden vrij sober kasteeltje resulterend uit verschillende verbouwingen. De oude omwalde kern (met noord- en oostgevels palend aan de gracht) met twee tegenover elkaar verspringende vleugels werd circa 1870 verbouwd tot een quasi rechthoekig gebouw, in 1910-11 aan de westzijde uitgebreid met twee vooruitspringende zijtraveeën, op de begane grond verbonden door een soort veranda. Omwalling gedempt.

Heden bepleisterde en geschilderde gevels met twee en een halve bouwlaag onder snijdende schilddaken (leien). Horizontaliserende omlopende cordons en aflijnende kroon- en tandlijst. Noord-, oost- en zuidgevel met rechthoekige omlijste vensters met houtwerk uit derde kwart 19de eeuw; noordgevel met persiennes op de begane grond, zuidgevel met vergrote benedenvensters. Rijker versierde westgevel met uitbreidingen van 1910-11: twee centrale traveeën geflankeerd door twee uitgebouwde vleugels van één travee, op de begane grond met elkaar verbonden door een veranda met bekronend terras en balustrade. Imitatiebanden op de begane grond.

Rechter vleugel met arduinen erker met balustrade. Rechthoekige omlijste bovenvensters, onder driehoekig fronton of druiplijst met sluitstuk op consoles. Venstertjes van halve-verdieping tussen uitgelengde consoles; oeils-de-boeuf.

 • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXVI (Afsnee), 1870/3 en 1911/20.
 • BAUWENS-LESENNE M. 1962: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Oost-Vlaanderen, Brussel, 7-9.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Semigesloten hoeve

 • Is deel van
  Duddegemstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landhuis Mariasteen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26213 (Geraadpleegd op )