Landhuis Mariasteen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Afsnee
Straat Duddegemstraat
Locatie Duddegemstraat 34, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis Mariasteen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Mariasteen". Vanouds bekend domein of goed zogenaamd "Meeremsteenkin" gelegen aan de grens met Sint-Denijs-Westrem en gescheiden van het zogenaamd "Borluutkasteel" door de Rosdambeek.

Oudste vermeldingen opklimmend tot de 14de en 15de eeuw. Later bekend als "huis van plaisance" en pachthof.

Bij vergrotingswerken aan de vijver in de tuin in 1910 werden resten van een moerasdorp teruggevonden opklimmend tot de jonge steentijd, brons- en ijzertijd.

Lange toegangsdreef vanuit de Lauwstraat (SD) aangelegd in 1910-11, geeft toegang tot prachtig park en heden vrij sober kasteeltje resulterend uit verschillende verbouwingen. De oude omwalde kern (met noord- en oostgevels palend aan de gracht) met twee tegenover elkaar verspringende vleugels werd circa 1870 verbouwd tot een quasi rechthoekig gebouw, in 1910-11 aan de westzijde uitgebreid met twee vooruitspringende zijtraveeën, op de begane grond verbonden door een soort veranda. Omwalling gedempt.

Heden bepleisterde en beschilderde gevels met twee en een halve bouwlaag onder snijdende schilddaken (leien). Horizontaliserende omlopende kordons en aflijnende kroon- en tandlijst. Noord-, oost- en zuidgevel met rechthoekige omlijste vensters met houtwerk uit derde kwart 19de eeuw; noordgevel met persiennes op de begane grond, zuidgevel met vergrote benedenvensters. Rijker versierde westgevel met uitbreidingen van 1910-11: twee centrale traveeën geflankeerd door twee uitgebouwde vleugels van één travee, op de begane grond met elkaar verbonden door een veranda met bekronend terras en balustrade. Imitatiebanden op de begane grond.

Rechter vleugel met arduinen erker met balustrade. Rechthoekige omlijste bovenvensters, onder driehoekig fronton of druiplijst met sluitstuk op consoles. Venstertjes van halve-verdieping tussen uitgelengde consoles; oeils-de-boeuf.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXVI (Afsnee), 1870/3 en 1911/20.
  • BAUWENS-LESENNE M. 1962: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Oost-Vlaanderen, Brussel, 7-9.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Duddegemstraat

Duddegemstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.