Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Drongen
Straat Beekstraat
Locatie Beekstraat 6, 6A-B, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 08-12-2000.

Beschrijving

De voormalige hoeve is een kenmerkend voorbeeld van de traditionele hoevebouw met losse bestanddelen uit de 18de eeuw in het Gentse. Het boerenhuis is traditiegetrouw ingeplant ten noorden van het begraasde erf. De hoeve bewaart nog een langgerekt bakstenen bedrijfsgebouw onder zadeldak met pannen waarin stallen, schuur en wagenhuis zijn ondergebracht.

Historiek

De voormalige hoeve in de Beekstraat 6 te Gent (Drongen) dateert vermoedelijk uit het derde kwart van de 18de eeuw, blijkens het jaartal 1771 aangebracht in de dakpannen en de van 1761 gedateerde balk in het huis.

Beschrijving

Ten noorden van het begraasde erf bevindt zich het vroegere boerenhuis van zes traveeën breed en één bouwlaag hoog onder een zadeldak met pannen. De gevels zijn witgeschilderd op een zwartgepikte plint. De voorgevel is voorzien van drie grote rechthoekige vensters met houten kruiskozijnen en bewaarde houten roedeverdeling en groen-witte luiken met ruitvormige lichtopening. De vensters zijn ook voorzien van binnenluiken. Een laag korfboogdeurtje bevindt zich in de derde travee, doch op de uiterst linkerpenant zijn eveneens sporen van een identieke, nu gedichte muuropening. Het overstekende dakschild wordt ondersteund door uitgesneden houten modillons, eveneens witgeschilderd. De verankerde zijpuntgevels zijn afgewerkt met aandaken en muurvlechtingen en voorzien van getoogde laadvensters. Aan de achtergevel is later onder het lager doorlopend dakschild de keuken ondergebracht.

Binnenin is de eiken balklaag met versierde moerbalken bewaard; in de woonkamer is op de moerbalk het jaartal 1761 aangebracht. De kamer links met gedichte deuropening in de gevel is toegankelijk via een steekboogdeur in bepleisterde omlijsting op neuten en imposten en met een kroonlijstje; de kamer bezit nog de zwarte tegelvloer en de oude schouw met witgeschilderde houten schouwbalk. In de woonkamer rechts van de voordeur is links van de vernieuwde schouw een trapje naar de opkamer. De uiterst rechterkamer heeft een rode tegelvloer.

De flankerende aanbouwsels worden afgedekt door een lessenaarsdak. Het linkeraanbouwsel met de vroegere aardappelkelder werd volgens de mutatieschetsen van het kadaster toegevoegd circa 1931; de zijgevel wordt geritmeerd door lisenen. Het rechteraanbouwsel bevat stallen en wc met vier lage groengeschilderde deurtjes.

Ten westen van het erf en haaks op de straat is een grote bakstenen dwarsschuur onder pannen zadeldak ingeplant, vermoedelijk eveneens uit de 18de eeuw en vergroot circa 1931. Het bedrijfsgebouw bevat van links naar rechts respectievelijk paardenstal, koeienstal, schuur met centrale in het dak verhoogde doorrit, en wagenhuis. De rechthoekige houten poorten en staldeuren zijn blauwgeschilderd.

  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel-Gent, 42-43.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002145, Hoeve

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Beekstraat

Beekstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.