erfgoedobject

Het Groot Pachthof

bouwkundig element
ID: 26279   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26279

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Het Groot Pachthof" op een figuratieve kaart van de goederen van de kartuizers opgemeten door J. de Deken, in 1747. Oude hoevegebouwen gelegen aan een landweg aan de Ringvaart, daterend uit de 18de eeuw. Voorheen volledig omwald, thans afgesloten door een gracht en een groen-wit geschilderd ijzeren hek.

Goed bewaard afzonderlijk staand boerenhuis van zes traveeƫn met geschilderde gevels op gepikte plint, afgedekt met zadeldak (pannen). Verankerde naar het noorden gerichte voorgevel met vernieuwde rechthoekige vensters met persiennes en een laag korfboogdeurtje. Uitgesneden modillons onder het overstekende dakschild. Zijtuitgevels met aandaken, schouderstukken en muurvlechtingen, korfboogvormig laadvenster in de geveltop. Linkerzijgevel versterkt door twee steunbeertjes en voorzien van rond uilegat. Rechterzijgevel voorzien van bolbekroning op topstuk. Aan de achterzijde mank dak boven het achterhuis met kleine beluikte venstertjes. Volgens de tekening op de kaart van 1747 oorspronkelijk L-vormig aangebouwde vleugel aan de linkerzijde.

Ten westen van het erf, twee loodrecht op elkaar staande stallingen, waarvan de oudste met hondenkop boven de deur. Ervoor grote mestvaalt en vijvertje. Verderop paalschuur.

Ten noorden interessante dwarsschuur, volledig uit hout opgetrokken met horizontale beschieting onder pannendak en uiterst rechts in het dak verhoogde doorritpoort.

  • Rijksarchief Gent. Kaarten en plans 65 a, nummer 419.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Het Groot Pachthof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26279 (Geraadpleegd op 07-07-2020)