erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 26286   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26286

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, te bereiken via een veldweg langs boomgaard, vermoedelijk oude kern uit de 18de eeuw. Witgeschilderd boerenhuis van zes traveeën op gepikte plint onder vernieuwd pannendak. Rechthoekige vensters voorzien van houten bovendorpel, dorpel met tegels en luiken. Eenvoudig korfboogdeurtje. Achtergevel met beluikte vensters waaronder deze van opkamer boven keldervenster. Links aanleunend stalvleugeltje van twee traveeën. Rechts recenter aanbouwsel onder lessenaarsdak (golfplaten).

Ten westen, schuurtje onder pannen zadeldak tussen aandaken met tuitgevels afgewerkt met vlechtingen en voorzien van luchtgaten. Overstekend dekschild onder daklijstbalkjes.

Ten zuiden, in boomgaard, bakhuisje.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26286 (Geraadpleegd op 03-06-2020)