Hofstede In Sint-Anthone

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Drongen
Straat Drongenplein
Locatie Drongenplein 17, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hofstede In Sint-Anthone

Deze bescherming is geldig sinds 13-06-1975.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hofstede In Sint-Anthone

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

De voormalige herberg zogenaamd "In Sint-Anthone" wordt voor het eerst vermeld in 1575 als hofstede met de heer van Drongen als eigenaar. Bij de verwoesting van het dorp in 1585 werd het in puin gelegd en pas in de loop van de 17de eeuw herbouwd. In de 17de eeuw zetelde de vierschaar in dit gebouw, toen ook reeds zogenaamd "Sint-Anthone".

Het betreft een hoekhuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met dakkapel, in kern opklimmend tot eind 17de - begin 18de eeuw. Het maakte oorspronkelijk deel uit van een langgestrekt complex van twaalf traveeën.

Het gebouw werd aangepast aan het begin van de 19de eeuw en thans gereconstrueerd. Het wordt gekenmerkt door een verankerde bak- en zandsteenbouw met een sokkel van Balegemse zandsteenblokken. Rechthoekige vensters, voormalige kruiskozijnen (ontlastingsbogen) met zandstenen negblokken. Hoekpenant versterkt met zandsteen. Zijgevel van twee traveeën. Op oude foto’s is te zien dat in de zijgevel twee ronde vensters ingebracht waren.

Voor de restauratie: behouden interieur met oude eiken balken, een laatgotische schouw, overwelfde kelder en opkamer.

Het geheel blijft een interessant voorbeeld van eenvoudige landelijke architectuur.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000393, Drongen: herberg Sint-Anthone (S.N., 1975).
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Drongenplein

Drongenplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.