erfgoedobject

Hoeve De Eremijt

bouwkundig element
ID
26350
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26350
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "De Eremijt". Gelegen op de hoek met de Beekstraat. Eertijds omwald boerenhuis met ten zuidoosten losstaande stallingen, omgeven door weilanden en bereikbaar via een oprit ten zuiden. Goed bewaard boerenhuis van vroeger zes, thans zeven traveeën onder zadeldak (pannen), daterend uit eind 17de of begin 18de eeuw. Volgens mutatieregisters (Kadasterarchief Gent) vermoedelijk in 1908 toevoeging van linkertravee. Witgekalkte, verankerde gevels op gepikte plint. Voorgevel (oosten) met half beluikte stenen kruiskozijnen, sporen van gedicht kortboogdeurtje tussen tweede en derde travee, korfboogdeur in de vijfde travee en kloosterkozijn in de laatste travee. Overstekend dekschild op uitgesneden modillons. Links (ver)nieuw(d)e zijtuitgevel met aandak en muurvlechtingen voorzien van getoogde opening met persienne en klein zinken afdak. Rechts oude (?) zijpuntgevel, eveneens met aandak en vlechtingen en voorzien van gewone getoogde opening. Rechts zijaanbouwsel onder lessenaarsdak, volgens bewoner eertijds bakhuisje (?). Ten zuidoosten ruime recentere dwarsschuur met centrale, in het dak verhoogde doorrit.

  • Kadasterarchief Gent, mutatieregisters, Drongen, schetsen, 1908 (nummer 2).

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve De Eremijt [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26350 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.