erfgoedobject

Het Goed van Baarlevelde

bouwkundig element
ID
26385
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26385

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Het Goed van Baarlevelde" ook zogenaamde Boonstede (verkeerd). Reeds vermeld in 1604, eertijds omwalde hoeve van de prelaat van de norbertijnerabdij van Drongen. Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een groot, deels met gras begroeid erf met omlopend pad en door een oprit met de straat verbonden. Aan noorden en oosten bewaarde walgrachten.

Heden breedhuis (ten westen) van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat) met verankerde en gecementeerde gevel. Rechthoekige beluikte vensters en uiterst rechts toegevoegd klein venstertje. Laag rechthoekig deurtje met latei op hoekconsoles. Uitgesneden modillons onder overstekend zadeldak. De twee getrapte dakkapellen werden enkele jaren geleden gerestaureerd. Eveneens gerestaureerde zijtuitgevels met muurvlechtingen op schouderstukken, in de linkerzijgevel, afgelijnd met hoekblokken, zoldervenster met zandstenen negblokken, rechterzijgevel nieuw, vroeger met aanbouwsel.

Binnenin, bewaarde of gerestaureerde eiken balken, op een van de uiteinden van de moerbalk gedateerd "anno 1236"; gerestaureerde schouw in gotische stijl. Naar verluidt in de slaapkamer (linkertravee) hergebruikte balken met wapenschildjes van abt Petrus de Blok en Willem Huys.

Ten noorden, oosten en zuiden, paardenstallen van baksteen onder schild- en zadeldaken; deze tegenover het woonhuis is in een gevelsteentje boven één van de deuren gedateerd "A.T. Dael 1863". Oostelijke stal met oudere kern.

  • Kadasterarchief Gent, mutatieregisters, Drongen, schetsen, 1866 (nummer 98).

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Het Goed van Baarlevelde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26385 (Geraadpleegd op )